Collegegeld 2019-2020

In de onderstaande tabel staan de verschillende collegegelden 2019-2020 vermeld met daarbij de voorwaarden waaraan je moet voldoen.

  

Hoogte en type collegegeld  

Voorwaarden 

€2.078,-  (wettelijk tarief) 

Bachelor- en masterstudenten die voldoen aan de nationaliteitsvoorwaarde1

A1 

€ 1.039,- (gehalveerd tarief) 

De voorwaarden van de halvering van het collegeld vind je op de website van de Rijksoverheid. 

€11.000,- (instellingstarief bachelor ‘hoog’) 

Bachelorstudenten die niet voldoen aan de nationaliteitsvoorwaarde. 

€16.000,- (instellingstarief master ‘hoog’) 

Masterstudenten die niet voldoen aan de nationaliteitsvoorwaarde. 

€1.039,-  (examengeld voor extranei) 

Bachelor- en masterextraneï die voldoen aan de nationaliteitsvoorwaarde. 

€ 5.500,- (examengeld voor bachelor extraneï) 

Bachelorextraneï die niet voldoen aan de nationaliteitsvoorwaarde. 

€ 8.000,- (examengeld voor master extranei) 

Masterextraneï die niet voldoen aan de nationaliteitsvoorwaarde. 

€ 34,64,- per sp (tarief schakelprogramma per studiepunt) 

Tarief voor schakelaars (EER en niet- EER) voor het volgen van onderwijseenheden van het schakelprogramma  c.q. voor het met toestemming van de examencommissie volgen van bachelor- en masteronderwijseenheden2

€ 500,- (tarief contractant per collegereeks) 

Contractant 

I € 10.000,- Beurspromovendi

J

€ 16.000,- (instellingstarief ‘exit-studenten’) 

Masterstudenten die niet voldoen aan de nationaliteitsvoorwaarde en één jaar ingeschreven worden (exit-studenten3). 

€ 8.000,- (instellingstarief ‘entry-studenten’) 

Masterstudenten die niet voldoen aan de nationaliteitsvoorwaarde en twee jaar ingeschreven worden (entry-studenten4). 

Het instellingstarief voor voor Summa Tech EER-studenten is tot 2020 gelijk gesteld aan het wettelijk tarief collegegeld.

Joint degree programma's Data science en data science and enterpreneurship

Voor de joint degree programma's Data Science en Data Science and Enterpreneurship dienen op basis van de samenwerkingsovereenkomst TU/e-TiU het instellingscollegegeld door TU/e en TiU gezamelijk nog vastgesteld te worden.  

Overgangsregeling 

  • Bachelorstudenten die niet voldoen aan de nationaliteitsvoorwaarde en de bacheloropleiding aan de TU/e zijn gestart voor 1 september 2016, betalen voor 2018-2019 € 9.163,- (instellingstarief bachelor ‘overgang’). 
  • Masterstudenten die niet voldoen aan de nationaliteitsvoorwaarde en de masteropleiding aan de TU/e zijn gestart voor 1 september 2016, betalen voor 2018-2019 € 14.318,- (instellingstarief master ‘overgang’). 
  • Voor Europese double degree programma’s waarvan de overeenkomst voor 1 februari 2016 is afgesloten, bedraagt het instellingscollegegeld € 4.000,- voor entry-studenten en € 8.000 voor exit-studenten. Voor Europese double degree programma die op of na 1 februari 2016 zijn afgesloten, gelden de instellingscollegegelden zoals opgenomen in bovenstaande tabel. Het CvB heeft d.d. 17 november 2016 besloten tot een korting op het instellingscollegegeld voor het EIT digital programma tot en met 2019-2020 resulterend in een tarief van € 4.000,- voor entry-studenten en € 8.000 voor exit-studenten.