Collegegeld 2019-2020

In de onderstaande tabel staan de verschillende collegegelden 2019-2020 vermeld met daarbij de voorwaarden waaraan je moet voldoen.

  

Hoogte en type collegegeld  

Voorwaarden 

€2.083,-  (wettelijk tarief) 

Bachelor- en masterstudenten die voldoen aan de nationaliteitsvoorwaarde1

A1 

€ 1.041,- (gehalveerd tarief) 

De voorwaarden van de halvering van het collegeld vind je op de website van de Rijksoverheid. 

€11.000,- (instellingstarief bachelor ‘hoog’) 

Bachelorstudenten die niet voldoen aan de nationaliteitsvoorwaarde. 

€16.000,- (instellingstarief master ‘hoog’) 

Masterstudenten die niet voldoen aan de nationaliteitsvoorwaarde. 

€1.041,-  (examengeld voor extranei) 

Bachelor- en masterextraneï die voldoen aan de nationaliteitsvoorwaarde. 

€ 5.500,- (examengeld voor bachelor extraneï) 

Bachelorextraneï die niet voldoen aan de nationaliteitsvoorwaarde. 

€ 8.000,- (examengeld voor master extranei) 

Masterextraneï die niet voldoen aan de nationaliteitsvoorwaarde. 

€ 34,72,- per sp (tarief schakelprogramma per studiepunt) 

Tarief voor schakelaars (EER en niet- EER) voor het volgen van onderwijseenheden van het schakelprogramma  c.q. voor het met toestemming van de examencommissie volgen van bachelor- en masteronderwijseenheden2

€ 500,- (tarief contractant per collegereeks) 

Contractant 

I € 10.000,- Beurspromovendi

J

€ 16.000,- (instellingstarief ‘exit-studenten’) 

Masterstudenten die niet voldoen aan de nationaliteitsvoorwaarde en één jaar ingeschreven worden (exit-studenten3). 

€ 8.000,- (instellingstarief ‘entry-studenten’) 

Masterstudenten die niet voldoen aan de nationaliteitsvoorwaarde en twee jaar ingeschreven worden (entry-studenten4). 

Het instellingstarief voor voor Summa Tech EER-studenten is tot 2020 gelijk gesteld aan het wettelijk tarief collegegeld.

Joint degree programma's Data science en data science and enterpreneurship

Voor de joint degree programma's Data Science en Data Science and Enterpreneurship dienen op basis van de samenwerkingsovereenkomst TU/e-TiU het instellingscollegegeld door TU/e en TiU gezamelijk nog vastgesteld te worden.  

Overgangsregeling 

Het bedrag voor de overgangsregeling wordt in juni 2019 gepubliceerd.