Exchange students

Vanaf het academisch jaar 2022/2023 mag je weer naar het buitenland voor vakken, stages en (afstudeer)onderzoeksprojecten. Er gelden nog wel voorwaarden. Zo is reizen naar landen met kleurcode rood niet toegestaan. Reizen naar een land met kleurcode groen, geel en in sommige gevallen oranje kan wel. Alle voorwaarden en een FAQ vind je in de studiegids.

De TU Eindhoven biedt studenten van geselecteerde instellingen de mogelijkheid om als uitwisselingsstudent te een van de faculteiten van de TU/e . De categorie van uitwisselingsstudent is een speciale status die wordt toegekend aan de studenten die deelnemen aan: 

  • Europese onderwijsprogramma's waaronder Erasmus 
  • Uitwisselingsprogramma's zoals overeengekomen door een afdeling TU/e met een geselecteerde instelling 
  • Specifieke uitwisselingsprogramma's zoals overeengekomen tussen het thuisland van de student en Nederland. 

Een uitwisselingsstudent blijft ingeschreven aan zijn thuisinstelling en volgt voor de periode van een semester tot een heel academisch jaar zijn of haar studie aan de TU/e. De uitwisselingsperiode aan de TU/e kan gratis zijn. Dit is afhankelijk van de afspraken die in het specifieke uitwisselingsprogramma zijn gemaakt. Studenten kunnen kiezen voor het volgen van cursussen, het schrijven van hun scriptie of het uitvoeren van een onderzoeksproject of stage. Dit is afhankelijk van afspraken met de betreffende afdeling van de TU/e.  

Uitwisselingsstudenten kunnen de studiepunten die zij aan de TU/e behalen meenemen naar hun eigen graad via het European Credit Transfer System op basis van een voorafgaand akkoord (te ondertekenen door de student, de TU/e en de thuisinstelling) over de inhoud van het TU/e studieprogramma. 

Interessante links

Erasmus+ Leermobiliteit

Erasmus+ 2014-2020 

Het Erasmus+-programma is bedoeld ter ondersteuning van de inspanningen van de programmalanden om het potentieel van het menselijk en sociaal kapitaal van Europa efficiënt te benutten. Terwijl het beginsel van een leven lang leren wordt versterkt door ondersteuning te koppelen aan formeel, niet-formeel en informeel leren op alle gebieden van onderwijs, opleiding, jeugd en sport.  

Het biedt studenten, stagiairs, personeel en vrijwilligers de mogelijkheid om een periode in het buitenland door te brengen om hun vaardigheden en inzetbaarheid te vergroten. Het ondersteunt organisaties om in transnationale partnerschappen samen te werken en innovatieve praktijken uit te wisselen.  

Bezoek de website van de EACEA voor een overzicht van alle Erasmus+-activiteiten.  

Erasmus+-handvest, beleidsverklaring en ID-code TU/e 

  • Het Erasmus-handvest voor het hoger onderwijs ECHE biedt een algemeen kader voor de Europese samenwerkingsactiviteiten die een instelling voor hoger onderwijs kan ontplooien in het kader van het Erasmus+-programma 2014-2020.  
  • Het handvestnummer is 28921-LA-1-2014-1-NL-E4AKA1-ECHE.  
  • De TU/e Erasmus ID-code is NL EINDHOV 17 

Mobiliteit voor studenten om te studeren en mobiliteit voor stafleden om les te geven 

Stafmobiliteit voor onderwijsopdrachten

In lijn met het Erasmus Policy Statement hecht het College van Bestuur van de TU/e grote waarde aan docentenmobiliteit. Financiële ondersteuning is beschikbaar voor korte onderwijsopdrachten aan instellingen voor hoger onderwijs in het buitenland op grond van een bilaterale overeenkomst die is aangegaan op faculteitsniveau. Neem voor nadere informatie contact op met Anneroos Dijkhuis, Instellingscoördinator Erasmus TU/e, a.r.l.a.dijkhuis@tue.nl

Stafmobiliteit voor training

De TU/e heeft een heldere visie op de (verdere) ontwikkeling van het ondersteunend personeel (OBP). In lijn hiermee is financiële ondersteuning beschikbaar voor korte staftraining, d.w.z. (taal) training, korte cursussen, workshops (uitgezonderd conferenties en seminars), job-shadowing. Deze kunnen plaatsvinden in bedrijven, trainingsinstituten, aan (partner) instellingen. Een bilaterale overeenkomst is niet vereist. Neem voor nadere informatie contact op met Marjo van der Valk, coördinator Erasmus Consortium for training mobility TU/e, m.v.d.valk@tue.nl

Mobiliteit van studenten en stafleden

TU/e Reconfirm (Regionaal Consortium voor Stagemobiliteit) is verantwoordelijk voor het beleid en het management van het deel van het Erasmus+-programma dat betrekking heeft op stages bij bedrijven voor studenten en afgestudeerden, op personeelsmobiliteit voor training en op Erasmus for young entrepreneurs. Kijk voor meer informatie op de website.

ERASMUS 2021-2027

De Technische Universiteit Eindhoven is er trots op deelname te hebben verkregen tot het Erasmus programma 2021-2027. Het nieuwe Erasmus Charter for Higher Education, ECHE, zet een aantal principes uiteen die de deelnemende organisaties zullen naleven bij de uitvoering van het programma. De aanvraag voor het ECHE vereiste duidelijkheid van de Technische Universiteit Eindhoven over haar steun voor de doelstellingen van Erasmus (gekoppeld aan de Europese Commissie's hernieuwde agenda voor het hoger onderwijs) als integraal onderdeel van haar beleid middels het opstellen van een Erasmus Beleidsverklaring. Voor meer informatie over de Erasmus activiteiten van de Technische Universiteit Eindhoven en het Erasmus programma 2021-2027, neem contact op met a.r.l.a.dijkhuis@tue.nl