Exchange students

Vanaf het academisch jaar 2022/2023 mag je weer naar het buitenland voor vakken, stages en (afstudeer)onderzoeksprojecten. Er gelden nog wel voorwaarden. Zo is reizen naar landen met kleurcode rood niet toegestaan. Reizen naar een land met kleurcode groen, geel en in sommige gevallen oranje kan wel. Alle voorwaarden en een FAQ vind je in de studiegids.

De TU Eindhoven biedt studenten van geselecteerde instellingen de mogelijkheid om als uitwisselingsstudent te een van de faculteiten van de TU/e . De categorie van uitwisselingsstudent is een speciale status die wordt toegekend aan de studenten die deelnemen aan: 

  • Europese onderwijsprogramma's waaronder Erasmus 
  • Uitwisselingsprogramma's zoals overeengekomen door een afdeling TU/e met een geselecteerde instelling 
  • Specifieke uitwisselingsprogramma's zoals overeengekomen tussen het thuisland van de student en Nederland. 

Een uitwisselingsstudent blijft ingeschreven aan zijn thuisinstelling en volgt voor de periode van een semester tot een heel academisch jaar zijn of haar studie aan de TU/e. De uitwisselingsperiode aan de TU/e kan gratis zijn. Dit is afhankelijk van de afspraken die in het specifieke uitwisselingsprogramma zijn gemaakt. Studenten kunnen kiezen voor het volgen van cursussen, het schrijven van hun scriptie of het uitvoeren van een onderzoeksproject of stage. Dit is afhankelijk van afspraken met de betreffende afdeling van de TU/e.  

Uitwisselingsstudenten kunnen de studiepunten die zij aan de TU/e behalen meenemen naar hun eigen graad via het European Credit Transfer System op basis van een voorafgaand akkoord (te ondertekenen door de student, de TU/e en de thuisinstelling) over de inhoud van het TU/e studieprogramma. 

Interessante links

ERASMUS 2021-2027

De Technische Universiteit Eindhoven is er trots op deelname te hebben verkregen tot het Erasmus programma 2021-2027. Het nieuwe Erasmus Charter for Higher Education, ECHE, zet een aantal principes uiteen die de deelnemende organisaties zullen naleven bij de uitvoering van het programma. De aanvraag voor het ECHE vereiste duidelijkheid van de Technische Universiteit Eindhoven over haar steun voor de doelstellingen van Erasmus (gekoppeld aan de Europese Commissie's hernieuwde agenda voor het hoger onderwijs) als integraal onderdeel van haar beleid middels het opstellen van een Erasmus Beleidsverklaring. Voor meer informatie over de Erasmus activiteiten van de Technische Universiteit Eindhoven en het Erasmus programma 2021-2027, neem contact op met a.r.l.a.dijkhuis@tue.nl