Immigratie

Visum en verblijfsvergunning

De meeste studenten van buiten de EU die langer dan 3 maanden in Nederland willen verblijven hebben een inreisvisum nodig. Kijk op de Nuffic-website om te controleren of je een visum en/of verblijfsvergunning nodig heeft. 

De universiteit vraagt namens jou een visum voor je aan. Deze procedure duurt ongeveer 4 weken. Voor onderdanen van Pakistan, Bangladesh en Nepal duurt de procedure enkele maanden. Dit vanwege strenge wettelijke voorschriften. 

Je ontvangt meer informatie over de documenten die nodig zijn voor de procedure zodra je door de afdeling bent toegelaten en wij je inschrijfdossier hebben ontvangen. 

Kosten

 Voor de aanvraag van een visum en/of verblijfsvergunning brengt de Nederlandse Immigratiedienst € 171 in rekening. Voordat wij je visum en/of verblijfsvergunning kunnen aanvragen, vragen wij je € 171 over te maken op onze bankrekening. Het International Office zal zowel je visum als verblijfsvergunning aanvragen voordat je aankomt.

Tuberculose (TB) test

Sommige niet-EU/EER-studenten zijn verplicht om een TB-test af te leggen als onderdeel van hun verblijfstitel formaliteiten. Als dit voor jou geldt, wordt je kort na aankomst in Nederland gevraagd om een TBC-röntgenfoto te laten maken in een lokaal gezondheidscentrum. Om het TBC-onderzoek te ondergaan, moet je een afspraak maken met de GGD. Aan de hand van deze lijst met nationaliteiten kunt u nagaan of u na aankomst een TBC-onderzoek moet ondergaan.

Vertaald met www.DeepL.com/Translator

Bankrekening

Het TU/e International Office opent voor u een bankrekening bij de Nederlandse bank, de Rabobank.

Je bent verplicht een fiscaal registratieformulier in te vullen (Rabobank CRS-formulier). Houd er rekening mee dat het ingevulde formulier moet worden gescand en verstuurd naar Particulieren_05.Eindhoven-Veldhoven@rabobank.nl. De TU/e zal je enkele weken voor je aankomst in Eindhoven alle gegevens van je nieuwe Nederlandse bankrekening per e-mail toesturen. Tijdens de Registratiedag van Intro of Master kick-off teken je voor je nieuwe bankrekening. Je krijgt die dag ook je bankpas waarmee je kan pinnen en betalen. Vergeet niet bij je thuisbank te checken hoe je geld van die bankrekening naar je nieuwe Nederlandse bankrekening bij de Rabobank kunt overmaken.

Werkvergunning

Studenten uit de Europese Economische Ruimte (EER)

Iedere burger van een EER-lidstaat en Zwitserland mag in Nederland wonen en werken, hoewel er aan bepaalde voorwaarden moet worden voldaan en er uitzonderingen van toepassing kunnen zijn. Kroaten hebben nog steeds een werkvergunning nodig om in Nederland te mogen werken.

Studenten uit landen buiten de EER

Studenten uit landen buiten de EER die in welke vorm dan ook aan het werk zijn, waaronder een stage of project, kunnen niet werken zonder werkvergunning/stageovereenkomst. 

Stagestudenten van buiten de EER

Als je bent ingeschreven als student aan de TU/e en stage loopt in Nederland als onderdeel van je opleiding, heb je een Stageovereenkomst nodig. 

Studenten van buiten de EER met een parttimebaan    

Als je overweegt je TU/e studie te financieren door parttime te werken en je komt uit een land buiten de EER dan heb je een werkvergunning nodig. Het bedrijf waar je werkt moet een werkvergunning voor je aanvragen. Deze procedure duurt ongeveer 5 weken.

Er zijn echter een aantal belangrijke zaken waarmee rekening moet worden gehouden: 

  • Je visum om Nederland binnen te komen wordt verleend op basis van je studie en beperkt het aantal uren dat je mag werken. Je mag maximaal 16 uur per week werken óf fulltime in de zomermaanden (juni, juli, augustus). Allebei is niet toegestaan. 
  • Als je werkt, moet je je inschrijven bij de Nederlandse Belastingdienst. Je bent verplicht om alle inkomsten (inclusief inkomsten uit een beurs) aan te geven en kunt over je gehele inkomen worden belast. We kunnen je een verklaring bezorgen die je kunt gebruiken om samen met de personeelsfunctionaris de belastingpapieren in te vullen, zodat je beurs niet belast wordt. 
  • Als je werkt, ben je wettelijk verplicht een werknemersverzekering af te sluiten. Deze verzekering is duurder dan de zorgverzekering voor studenten.

Verzekering

Omdat in Nederland een toereikende ziektekosten- en aansprakelijkheidsverzekering verplicht is, is het van belang dat je voor vertrek of direct na aankomst in Nederland een verzekering afsluit.  

EU-studenten  

Controleer je verzekering in je eigen land om te zien of deze je verblijf in Nederland dekt voor zowel ziektekosten als aansprakelijkheid. Nederland heeft met de volgende landen overeenkomsten op het gebied van zorgverzekering gesloten: alle EU-lidstaten, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein, Turkije, Marokko, de meeste landen van voormalig Joegoslavië, Tunesië, de Kaapverdische eilanden en Australië. Als je verzekerd bent bij een ziektekostenverzekering in een van deze landen, kan je verzekeringsmaatschappij je een internationale zorgpas geven met de naam Europese ziekteverzekeringskaart (EHIC). Met deze kaart kun je tijdens je verblijf in Nederland een ziektekostenverzekering afsluiten.   

Zorg ervoor dat je deze pas mee naar Nederland neemt en maak er een aantal kopieën van. Je hebt deze kaart nodig om in Nederland naar de dokter te kunnen gaan.  

Als je geen aansprakelijkheidsverzekering hebt die je in Nederland dekt, kun je het beste een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten via AON (ICS Startverzekering). Als je naast je EHIC een gedeeltelijke ziektekostenverzekering nodig hebt, kun je de ICS Start + verzekering bij AON afsluiten.  

Als je op de bevestiging aangeeft dat je wilt dat de TU/e een verzekering voor je afsluit, dan hoef je dat niet zelf te regelen. Je selecteert de optie die je wilt hebben op de bevestiging.  

Studenten van buiten de EU  

Studenten uit landen die hierboven niet vermeld staan, wordt aangeraden een ziektekosten- en aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten bij AON (ICS Complete verzekering). Als je op de bevestiging aangeeft dat je wilt dat de TU/e een verzekering voor je afsluit, dan hoef je dat niet zelf te regelen. Je selecteert de optie ICS Complete op de bevestiging

Dekt de verzekering uit je thuisland je ook in Nederland? Vergelijk je verzekering dan met de AON-verzekering, zodat je er zeker van bent dat je verzekering voldoende dekking biedt.  

Studenten met een (parttime) baan of betaalde stage  

Heb je een (parttime) baan of betaalde stage in Nederland en verdien je minimaal het Nederlandse minimumloon, dan ben je verplicht je te verzekeren onder de Zorgverzekeringswet. Dit betekent dat je wettelijk verplicht bent een Nederlandse basisverzekering af te sluiten. Als het stagegeld lager is dan dit minimumloon, mag je geen Nederlandse basisverzekering afsluiten. In dat geval kun je je AON-studentenverzekering of andere studentenverzekering die je zelf hebt afgesloten, behouden.

Voor de berekening van het minimumloon kun je de volgende tool gebruiken.

Brief van Zorginstituut Nederland  

Tijdens je studieperiode aan de TU/e ontvang je een brief van het Zorginstituut Nederland. Als je deze brief ontvangt, MOET je ALTIJD reageren! 

Instructies voor het beantwoorden van deze brief vind je op de website studyinholland,

Meer informatie

Interessante links

Interessante links