Ik heb heel bewust voor Eindhoven gekozen

Indre Kanilauskaite, student

Het TU/e Introduction Program voor internationale studenten

Dat de grenzen vervagen en de wereld steeds kleiner wordt, is goed te zien aan de internationale instroom aan de TU/e. Het aantal studenten uit andere delen van de wereld neemt ieder jaar toe. De voorbije jaren zijn veel aspecten van het onderwijs aan de TU/e al aangepast aan deze ontwikkeling. Zo is Engels steeds vaker de voertaal in de collegezaal of het onderzoekslab en ook het aantal Engelstalige masters is stevig toegenomen. Tot twee jaar geleden vond de introductie van Nederlandse en buitenlandse studenten nog gescheiden plaats. Sinds 2008 echter overlapt het internationale Introduction Program goeddeels met de ‘reguliere’ intro. De Litouwse Indre Kanilauskaite (24), masterstudent Human Technology Interaction, was in 2009 een van de deelnemers. Zij vertelt over haar ervaringen.

Nuttig

“Ik heb met veel plezier deelgenomen aan het Master Introduction Program. Voor mijzelf had ik het niet echt nodig om heel veel over Nederland, Nederlanders en hun gewoontes te leren, want ik zie weinig grote verschillen met mijn geboorteland. Maar van andere buitenlandse studenten heb ik gehoord dat zij het als een zeer nuttige periode hebben ervaren. Niet alleen komt deze kennis van pas als student, maar ook als je eenmaal klaar bent met je studie en een baan hebt in Nederland.”

Integratie

“Het zou in mijn ogen absoluut raar zijn om de Nederlandse en internationale studenten te scheiden. Ik bedoel: we zijn in wezen allemaal hetzelfde. Iedereen is student en komt hier met één doel: kennis en vaardigheden vergaren. Tegelijk merk je wel dat de ‘buitenlanders’ meer naar elkaar toetrekken. Dat is logisch. Het heeft gewoon tijd nodig om volledig te integreren. Het is nog niet zo lang geleden dat het percentage buitenlandse studenten heel klein was. Beide partijen moeten aan elkaar wennen. De gezamenlijke introductie is dan een prima instrument, ook voor de Nederlandse bachelorstudenten. Die zien dan meteen dat ze in een internationale omgeving zijn terechtgekomen.”

Voorbereiding

“Wie kiest voor een studie in een ander land, heeft ook een bepaalde eigen verantwoordelijkheid. We zitten niet meer op de lagere school. Ik kan me niet voorstellen dat je naar Eindhoven komt uit pak ‘m beet Pakistan of Argentinië zonder je voor te bereiden. Zonder je in te lezen over Nederland en over Eindhoven. En dan bedoel ik meer dan alleen de boekjes die je van het Bureau Internationalisering krijgt.”

Nederland

“Ik heb heel bewust voor Nederland en Eindhoven gekozen. Nederland trok me aan als land en de TU/e is een topuniversiteit. Het bevalt me hier heel goed. Ik heb al veel vrienden gemaakt. Ja, ook onder Nederlanders. De mensen spreken hier goed Engels, maar ik verzeker je dat ik ook beter Nederlands wil leren spreken. Dat kan nooit kwaad voor een succesvolle carrière.”