Collegegeld voorwaarden

a) Nationaliteitsvoorwaarde: 

Je hebt de nationaliteit van één van de EU-landen of van Noorwegen, Zwitserland, IJsland, Liechtenstein of Suriname, of

Je hebt een andere nationaliteit, maar je verblijfsvergunning geeft wel recht op studiefinanciering. Om vast te stellen of dit voor jou geldt, kun je het nationaliteitenschema doorlopen op de website van DUO IB Groep. Indien je verblijfsvergunning recht geeft op studiefinanciering ontvangen wij graag een kopie van de brief van DUO-IB groep waaruit blijkt dat je recht hebt op studiefinanciering.

b) Woonplaatsvoorwaarde:

Je bent woonachtig in Nederland, België, Luxemburg of een van de deelstaten Noord-Rijnland-Westfalen, Nedersaksen of Bremen van de Bondsrepubliek Duitsland. Als je in Nederland woont moet je (voor 1 oktober van het betreffende collegejaar) ingeschreven staan bij een Nederlandse gemeente en daarmee geregistreerd staan in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van Nederland (de GBA). Woon je wel in Nederland, maar ben je niet geregistreerd in de gemeentelijke basisadministratie kom je niet in aanmerking voor het wettelijk tarief. Studenten die wonen in België, Luxemburg of één van de genoemde Duitse grensdeelstaten moeten dit kunnen aantonen door middel van een uittreksel uit de gemeenteregistratie.

Eerder behaalde graad/diploma

Bij wet is geregeld dat als je nog geen bachelor- of  een master graad hebt behaald in aanmerking kan komen voor het wettelijke collegegeld. Wanneer je een aanmelding doet voor een bacheloropleiding maar je hebt reeds een bachelorgraad behaald dan ga je het instellingstarief betalen. Dit geldt ook wanneer je een aanmelding doet voor een masteropleiding en je hebt reeds een mastergraad behaald. Een uitzondering hiervoor zijn de opleidingen op het gebied van Gezondheidszorg en Onderwijs.

De TU/e heeft voor collegejaar 2013-2014 bepaald dat voor studenten die zich aanmelden voor een tweede graad het instellingstarief gelijk is aan het wettelijke tarief mits wordt voldaan aan het woonplaats en nationaliteitsvoorwaarde.