Student en toptalent

Duale carrière

Lever jij een topprestatie op het gebied van sport, cultuur of ondernemerschap en wil je die combineren met een studie aan de TU/e? Wij helpen je graag bij het vormgeven van jouw duale carrière. 

We ondersteunen studenten met een duale carrière op verschillende manieren. Samen met jou bekijken we wat er nodig is om je studie zo goed mogelijk te combineren met je andere carrière.
 

Onze ondersteuning kan bestaan uit:

 • Een aangepast studieprogramma
 • Een aangepaste norm voor het bindend studieadvies (bsa) over de voortzetting van je studie
 • Een (gedeeltelijke) vrijstelling van de aanwezigheidsplicht
 • Vervangende opdrachten voor verplichte vergaderingen/opdrachten bij afwezigheid
 • Aangepaste beoordelingsbepalingen (andere vorm, andere tijd, enz.)
 • Uitstel van deadlines
 • Een gratis sportkaart voor topsporters
 • Een dubbelloopbaancertificaat bij je afstuderen
 • Financiële compensatie van eventuele studievertraging die ontstaat door de combinatie van studie en het uitoefenen van toptalent. Deze compensatie wordt geregeld via het Profileringsfonds.

Om voor deze ondersteuning in aanmerking te komen, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen: 

 • De niet-academische loopbaan moet op het hoogste niveau worden uitgeoefend. Dat wil zeggen dat je behoort tot de (sub)top op nationaal of internationaal niveau van je sport- of cultuurcarrière of ondernemerschap. 
 • Je bent minimaal 16 uur per week bezig met je toptalent.

Als je aan deze voorwaarden voldoet, kun je in aanmerking komen voor een toptalentstatus. Wil je weten of je hiervoor in aanmerking komt? Neem dan contact op met Misha Latuhihin van het studentensportcentrum (alleen voor topsporters) of de studentendecanen van de TU/e.