NL Scholarship

Het NL Scholarship (voorheen: Holland Scholarship) wordt gefinancierd door het Nederlands Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Nederlandse onderzoeksuniversiteiten en universiteiten van toegepaste wetenschappen. 
De studiebeurs is gericht op internationale studenten van buiten de Europese Economische Ruimte (EEA), die aan een Nederlandse universiteit willen studeren en studenten die momenteel aan een Nederlandse universiteit studeren en in het buitenland willen studeren.

NL Scholarship voor internationale studenten

Het NL Scholarship wordt gefinancierd door het Nederlands Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Nederlandse onderzoeksuniversiteiten en universiteiten van toegepaste wetenschappen. Een deel van de studiebeurs is bedoeld voor internationale studenten van buiten de Europese Economische Ruimte (EEA), die in Nederland willen studeren. De EEA bestaat uit de EU-landen en Ijsland, Liechtenstein en Noorwegen. 
De studiebeurs bestaat uit een eenmalige betaling van 5.000 euro in het eerste jaar van de masteropleiding.

Aanvraag indienen

Alle internationale studenten uit niet-EER landen die vóór 1 februari een aanvraag indienen voor een TU/e masteropleiding worden meegenomen in de selectieprocedure voor het NL Scholarship. Het is niet mogelijk deze studiebeurs apart bij TU/e aan te vragen. Ook zijn studiebeurzen alleen beschikbaar voor studenten die voor een mastertitel bij TU/e studeren.