Orange Knowledge Programme (OKP)

Het Orange Knowledge Program (voorheen Netherlands Feloowship Program (NFP) wordt gefinancierd door het Nederlands Ministerie van Buitenlandse Zaken uit zijn budget voor Ontwikkelingsamenwerking. De doelgroep van OKP-kandidates zijn mid-career professionals die door hun werkgevers zijn genomineerd.  

Het OKP streeft ernaar zowel het aantal en de competenties van geschoold personeel te helpen vergroten bij een groot aantal verschillende gouvernementele en niet-gouvernementele organisaties.  

Elke ambassade heeft haar eigen aandachtsgebied om de ontwikkelingsdoelstellingen van Nederland in elk OKP-land te ondersteunen. De algehele doelstelling is om 35% van het budget aan beurzen en studieprogramma's te besteden in de aandachtsgebieden van: 

 • voedselveiligheid 
 • water 
 • seksuele en reproductieve gezondheid  
 • rechten en veiligheid 
 • rechtsorde

Merk op dat de meeste van de masteropleidingen van TU/e geen raakvlakken heeft met de aandachtsgebieden van de OKP-opleiding. Dit betekent dat de kansen op het verkrijgen van een OKP-studiebeurs voor een masteropleiding van TU/e relatief gering zijn.  
Er wordt voorrang gegeven aan vrouwelijke kandidaten en aan kandidaten afkomstig uit sub-Saharisch Afrika.

Vereisten

 • Aanvragers moeten eerst onvoorwaardelijk toegang krijgen tot een masteropleiding van TU/e die in aanmerking komt. De toelatingsprocedure voor masteropleidingen van TU/e duurt ongeveer 6 weken. 
 • Kandidaten die na 1 februari  starten met de aanvraagprocedure voor toelating tot een masteropleiding van TU/e worden niet tijdig beoordeeld voor de deadline van OKP van 1 april, en komen dus niet in aanmerking voor een OKP-studiebeurs. 
 • Kandidaten die niet zijn toegelaten tot een masteropleiding van TU/e mogen het online registratieformulier niet gebruiken.

Studenten die in aanmerking komen:

 • Aanvragers moeten professionals en ingezetenen zijn van één van de 51 geselecteerde landen (zie ‘Landen die in aanmerking komen’).  
 • moeten een werkgeversverklaring hebben die voldoet aan het format dat Nuffic heeft verstrekt. Alle informatie moet worden verstrekt en alle verbintenissen in het format moeten in de verklaring zijn vastgelegd 
 • mogen niet in dienst zijn van een organisatie die haar eigen middelen voor personeelsontwikkeling heeft 
 • moeten een officieel paspoort hebben dat nog tenminste 3 maanden geldig is bij het aanvragen van een fellowship 
 • mogen niet meer dan één fellowship ontvangen voor cursussen die op hetzelfde tijdstip worden gegeven 
 • moeten een regeringsverklaring hebben die voldoet aan de vereisten van het land waarin de werkgever is gevestigd (indien van toepassing) 
 • Aanvragers moeten de Engelse taal voldoende beheersen. 

Zie voor een meer gedetailleerde lijst van criteria de OKP pagina's van Nuffic

Aanvraag- en selectieprocedure voor masteropleidingen

 • Een kandidaat moet eerst onvoorwaardelijk zijn  toegelaten tot een masteropleiding van TU/e die in aanmerking komt. De toelatingsprocedure voor masteropleidingen van TU/e duurt ongeveer 6 weken. Kandidaten die na 1 februari starten met de aanvraagprocedure voor toelating tot een masteropleiding van TU/e worden niet tijdig beoordeeld voor de deadline van OKP van 1 april, en komen dus niet in aanmerking voor een OKP-studiebeurs. Kandidaten die niet zijn toegelaten tot een masteropleiding van TU/e mogen het online registratieformulier niet gebruiken. Vermeld op uw TU/e-aanvraagformulier dat u een aanvraag indient voor OKP. 
 • Een kandidaat moet het on-line registratie formulier voor kandidaten gebruiken voor het aanvragen van een OKP fellowship. 
 • Vanaf begin februari is het online registratieformulier beschikbaar voor OKP kandidaten die een aanvraag indienen voor de deadline van april. De aanvraag moet online worden ingevuld en ingediend middels het registratieformulier voor kandidaten vóór de aanvraagdeadline van de fellowship. Vermeld je TU/e registratienummer (student nummer) op het registratieformulier voor kandidaten. 
 • Indien een kandidaat wordt toegelaten tot een masteropleiding van de TU/e, beslist het instituut welke kandidaat in aanmerking komt voor een OKP fellowship.  Genomineerden worden dan gecontroleerd door de ambassade op de acceptatiecriteria welke zijn: 
  • De mate waarin je past in de doelgroep 
  • Hoe goed je de nieuw verworven kennis in je dagelijks werk zou kunnen toepassen 
  • In welke mate de kennis zal bijdragen aan de ontwikkeling van je huisland. Je aanvraag wordt beoordeeld volgens de door een ambassade bepaalde focus op het land 
  • Hoe goed je plannen zijn beschreven voor de tijd nadat je naar je werkgever bent teruggekeerd, en hoe gemakkelijk deze kunnen worden geïmplementeerd. 

TU/e informeert je per e-mail over het resultaat van de selectie. Indien je aanvraag wordt geaccepteerd, nemen we per e-mail contact met je op voor het maken van alle noodzakelijke (logistieke) afspraken.

Deadlines voor aanmelding

De OKP fellowship procedures vereisen een onvoorwaardelijke toelating door de TU/e. De toelatingsprocedure voor masteropleidingen van TU/e duurt ongeveer 6 weken. 

Studenten worden daarom dringend geadviseerd om de aanvraagprocedure voor toelating tot een masteropleiding van TU/e zo vroeg mogelijk te starten en niet later dan:  

 • 1 februari voor de aanvraagdeadline van de fellowship van 1 april 
 • 1 mei  voor de aanvraagdeadline van de fellowship van 1 augustus

Aanvragen na deze datum worden niet tijdig beoordeeld voor de OKP deadline. 

Vermeld op uw aanvraagformulier van TU/e dat u een aanvraag indient voor OKP.