STimuleringsbeurs Chemical Engineering and Chemistry

De faculteit Chemical Engineering and Chemistry van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) stelt jaarlijks maximaal 25 STimuleringsbeurzen ter beschikking aan eerstejaars studenten van de bacheloropleiding Chemical Engineering and Chemistry. Deze STimuleringsbeurzen ter hoogte van ten minste 2000 euro worden in twee gedeeltes uitgekeerd.

Wanneer maak je kans op deze STimuleringsbeurs?

Het eerste deel van de STimuleringsbeurs wordt toegekend op basis van een door jou aangeleverd portfolio, bestaande uit het profielwerkstuk, de gevolgde extracurriculaire bèta-activiteiten en maatschappelijke activiteiten. Elke student met een gemiddeld vwo-eindcijfer van 6,5 of hoger maakt kans op een beurs. Er worden in totaal maximaal 25 STimuleringsbeurzen uitgereikt. Dezelfde studenten krijgen de tweede helft van deze beurs als ze alle eerstejaars vakken binnen één jaar met succes afronden.

Schrijf je in voor de bacheloropleiding Chemical Engineering and Chemistry

Om in aanmerking te komen voor een STimuleringsbeurs schrijf je je bij Studielink in voor de bacheloropleiding Chemical Engineering and Chemistry aan de Technische Universiteit Eindhoven (als hoofdinschrijving). Vervolgens ontvang je in juli een uitnodiging met daarin beschreven hoe je precies je portfolio aan kunt leveren. Een deskundige jury zal de portfolio’s beoordelen en de eerste helft van de beurs toekennen aan de geselecteerde studenten aan het begin van het collegejaar.

Uitreiking STimuleringsbeurs 2019 (foto: Arne Olivier)

Contact