Collegegeld 2016-2017

In de onderstaande tabel staan de verschillende collegegelden 2016-2017 vermeld met daarbij de voorwaarden waaraan je moet voldoen. Meer weten? Check dan de collegegeldvoorwaarden of de betalingsmogelijkheden.

Hoogte en type collegegeld

Voorwaarden

A

€1.984,-  (wettelijk tarief)

Bachelor- of masterstudenten die voldoen aan de nationaliteitsvoorwaarde1.

B

€10.000,- (instellingstarief bachelor ‘hoog’)

Bachelorstudenten die niet voldoen aan de nationaliteitsvoorwaarde.

C

€15.000,- (instellingstarief master ‘hoog’)

Masterstudenten die niet voldoen aan de nationaliteitsvoorwaarde.

D

€992,-  (examengeld voor extranei)

Bachelor- of masterextraneï die voldoen aan de nationaliteitsvoorwaarde.

E

€ 5.000,- (examengeld voor bachelor extraneï)

Bachelorextraneï die niet voldoen aan de nationaliteitsvoorwaarde.

F

€ 7.500,- (examengeld voor master extranei)

Masterextraneï die niet voldoen aan de nationaliteitsvoorwaarde.

G€ 33,- per sp (tarief schakelprogramma per studiepunt)

 

Tarief voor schakelaars (EER en niet- EER) voor het volgen van onderwijseenheden van het schakelprogramma  c.q. voor het met toestemming van de examencommissie volgen van bachelor- of mastereenheden2.

H

€ 500,- (tarief contractant per collegereeks)

I€ 10,000 (Internationale PhD kandidaten met een scholarship)

Op de TU/e gelden voor inschrijvingen als deeltijdstudent dezelfde tarieven als voor een voltijdstudent.

1Nationaliteitsvoorwaarde:
- De student heeft de nationaliteit van één van de EU-landen of van Noorwegen, Zwitserland, IJsland, Liechtenstein of Suriname, of
- De student heeft een andere nationaliteit, maar zijn verblijfsvergunning geeft wel recht op studiefinanciering.

2Voor de extra administratieve handelingen rondom de betalingen voor het volgen van mastervakken worden administratiekosten geheven gelijk aan de administratiekosten bij gespreide betaling van het collegegeld (€ 24,-)

Overgangsregeling

  • Bachelor studenten die niet voldoen aan de nationaliteitsvoorwaarde en de bachelor opleiding aan de TU/e zijn gestart voor 1 september 2016, betalen voor 2016-2017 €8.825,- (instellingstarief bachelor ‘overgang’).
  • Masterstudenten die niet voldoen aan de nationaliteitsvoorwaarde en de masteropleiding aan de TU/e zijn gestart voor 1 september 2016, betalen voor 2016-2017 €13.790,- (instellingstarief master ‘overgang’).

Bijzondere programma’s

Het instellingstarief voor Summa Tech EER-studenten is tot 2020 gelijk gesteld aan het wettelijke tarief collegegeld.