Tariefstelling schakelprogramma

Wijziging wetgeving collegegeld schakelstudent

Op 1 september 2013 is de wetgeving over het collegegeld voor schakelstudenten gewijzigd. Eerder betaalde je collegegeld voor het volgen van het schakelprogramma, door de wetswijziging wordt de hoogte van de vergoeding bepaald aan de hand van de omvang van je schakelprogramma. Voor het volgen van onderwijseenheden die buiten het schakelprogramma worden gevolgd, wordt extra vergoeding gevraagd.

De informatie op deze pagina gaat over het collegejaar 2016-2017.

Wat betekent dit voor mij?

  1. Bij inschrijving in het schakelprogramma stelt de opleiding het totaal aantal studiepunten van je schakelprogramma vast. met een HBO vooropleiding is dit standaard 30.
  2. Aan de hand van dit programma wordt de hoogte van het tarief vastgesteld: aantal studiepunten * €33 (€1.984/60 sp)
  3. Je betaalt je tarief in één keer bij aanvang van het schakelprogramma (restitutie is niet mogelijk)
  4. Halverwege het jaar worden eventuele vrijstellingen of extra vakken verrekend.
  5. Na afronding van je schakelprogramma, schrijf je je in voor de Master en betaal je het wettelijk collegegeld.

Ik ben mijn schakelprogramma gestart in 2015-2016, maar heb het nog niet afgerond

Als je in 2015 of eerder gestart bent met je schakelprogramma, maar je het programma op 1 september 2016 nog niet hebt afgerond, betaal je per studiejaar 2016-2017 het tarief voor de studiepunten die je nog moet behalen. Je bent bijvoorbeeld op 1 september 2015 gestart met een schakelprogramma van 30 studiepunten. Daarvan heb je 20 studiepunten behaald. In 2016 – 2017 betaal je alleen voor de resterende studiepunten: 10*€ 33 = € 330,-.

Ik start in februari met mijn schakelprogramma, wat moet ik nu betalen?

Je betaalt voor het onderwijs dat daadwerkelijk in het collegejaar aangeboden wordt. Als je dus in februari start, kan het zijn dat je je gehele schakelprogramma niet kunt volgen in het betreffende jaar. Je betaalt dan een vergoeding voor de vakken van het schakelprogramma die je op dat moment kunt volgen.

Ik volg een Bacheloropleiding, maar ben ook een schakelprogramma voor een Master gestart

Als je een tweede inschrijving hebt, waarvoor je het wettelijk collegegeld betaalt, betaal je geen tarief voor het schakelprogramma. Je ontvangt dan wel ook een bevestiging van het schakelprogramma van je opleiding.

Ik switch van schakelprogramma

Wanneer je wisselt van schakelprogramma moet je voor alle openstaande vakken van het nieuwe schakelprogramma weer een vergoeding per ECTS betalen. De vergoeding die je betaald hebt voor een eerder schakelprogramma wordt hiermee niet verrekend.

Ik ben halverwege het jaar gestopt met mijn schakelprogramma, krijg ik nu geld terug?

Voor het schakelprogramma heb je geen recht op restitutie. Je betaalt het bedrag in één keer en als je stopt met het programma krijg je hiervoor geen geld terug.