Collegegeld 2018 - 2019

In de onderstaande tabel staan de verschillende collegegelden 2018-2019 vermeld met daarbij de voorwaarden waaraan je moet voldoen.

 

Hoogte en type collegegeld 

Voorwaarden

A

€2.060,-  (wettelijk tarief)

Bachelor- en masterstudenten die voldoen aan de nationaliteitsvoorwaarde1.

A1€ 1.030,- (gehalveerd tarief)De voorwaarden van de halvering van het collegeld vind je op de website van de Rijksoverheid.

B

€10.000,- (instellingstarief bachelor ‘hoog’)

Bachelorstudenten die niet voldoen aan de nationaliteitsvoorwaarde.

C

€15.000,- (instellingstarief master ‘hoog’)

Masterstudenten die niet voldoen aan de nationaliteitsvoorwaarde.

D

€1.030,-  (examengeld voor extranei)

Bachelor- en masterextraneï die voldoen aan de nationaliteitsvoorwaarde.

E

€ 5.000,- (examengeld voor bachelor extraneï)

Bachelorextraneï die niet voldoen aan de nationaliteitsvoorwaarde.

F

€ 7.500,- (examengeld voor master extranei)

Masterextraneï die niet voldoen aan de nationaliteitsvoorwaarde.

G

€ 34,33,- per sp (tarief schakelprogramma per studiepunt)

Tarief voor schakelaars (EER en niet- EER) voor het volgen van onderwijseenheden van het schakelprogramma  c.q. voor het met toestemming van de examencommissie volgen van bachelor- en masteronderwijseenheden2.

H

€ 500,- (tarief contractant per collegereeks)

Contractant
I

€ 15.000,- (instellingstarief ‘exit-studenten’)

Masterstudenten die niet voldoen aan de nationaliteitsvoorwaarde en één jaar ingeschreven worden (exit-studenten3).

J

€ 7.500,- (instellingstarief ‘entry-studenten’)

Masterstudenten die niet voldoen aan de nationaliteitsvoorwaarde en twee jaar ingeschreven worden (entry-studenten4).

Op de TU/e gelden voor inschrijvingen als deeltijdstudent dezelfde tarieven als voor een voltijdstudent.

1Nationaliteitsvoorwaarde:
- De student heeft de nationaliteit van één van de EU-landen of van Noorwegen, Zwitserland, IJsland, Liechtenstein of Suriname, of
- De student heeft een andere nationaliteit, maar zijn verblijfsvergunning geeft wel recht op studiefinanciering. Om vast te stellen of dit voor jou geldt, kun je het nationaliteitenschema doorlopen op de website van DUO IB Groep. Indien je verblijfsvergunning recht geeft op studiefinanciering ontvangen wij graag een kopie van de brief van DUO-IB groep waaruit blijkt dat je recht hebt op studiefinanciering.

Voor de extra administratieve handelingen rondom de betalingen voor het volgen van mastervakken worden administratiekosten geheven gelijk aan de administratiekosten bij gespreide betaling van het collegegeld (€ 24,-).

3  Als de TU/e exit point is, dan volgt de student het tweede jaar van het tweejarige programma aan de TU/e. Het eerste jaar heeft de student aan een van de partneruniversiteiten gevolgd. De student wordt in dat geval één jaar  ingeschreven als student aan de TU/e.

4 Als de TU/e entry point is, dan start de student het eerste jaar van het tweejarige programma aan de TU/e. Het tweede studiejaar volgt de student aan een van de partneruniversiteiten. De student wordt in dat geval voor beide jaren  ingeschreven als student aan de TU/e.

Overgangsregeling

  • Bachelorstudenten die niet voldoen aan de nationaliteitsvoorwaarde en de bacheloropleiding aan de TU/e zijn gestart voor 1 september 2016, betalen voor 2018-2019 € 9.163,- (instellingstarief bachelor ‘overgang’).
  • Masterstudenten die niet voldoen aan de nationaliteitsvoorwaarde en de masteropleiding aan de TU/e zijn gestart voor 1 september 2016, betalen voor 2018-2019 € 14.318,- (instellingstarief master ‘overgang’).
  • Voor Europese double degree programma’s waarvan de overeenkomst voor 1 februari 2016 is afgesloten, bedraagt het instellingscollegegeld € 4.000,- voor entry-studenten en € 8.000 voor exit-studenten. Voor Europese double degree programma die op of na 1 februari 2016 zijn afgesloten, gelden de instellingscollegegelden zoals opgenomen in bovenstaande tabel. Het CvB heeft d.d. 17 november 2016 besloten tot een korting op het instellingscollegegeld voor het EIT digital programma tot en met 2019-2020 resulterend in een tarief van € 4.000,- voor entry-studenten en € 8.000 voor exit-studenten.

Bijzondere programma's

Het instellingstarief voor Summa Tech EER-studenten is tot 2020 gelijk gesteld aan het wettelijke tarief collegegeld.

Halvering collegegeld eerstejaars

Informatie over verlaging van het collegegeld vanaf studiejaar 2018-2019 voor eerstejaarsstudenten vind je op de website van de rijksoverheid.