Uitgaven en inkomsten

Hieronder vind je een voorbeeld van wat de uitgaven en inkomsten van een student per jaar kunnen zijn. Het maakt verschil welke opleiding je doet. Het maakt ook uit of je op kamers woont, of bij je ouders. Dit voorbeeld is gebaseerd op een uitwonende student in het collegejaar 2016-2017.

Uitgaven
Collegegeld165,33 euro
Studiekosten (boeken & notebook)126,17 euro
Kamerhuur366 euro
Levensonderhoud407*euro 
Zorgverzekering97 euro
Totaal per maand1.161,50 euro
Inkomsten (studiefinanciering*)
Maximaal aanvullende beurs383,77 euro (max.) p.m.
Lening862,50 euro (max.) p.m.
Collegegeldkrediet162,58 euro
Totaal per maand1.408,85 euro

* Deze bedragen zijn te vinden via de website van DUO en de website van het NIBUD Er zijn enkele nuttige boekjes te koop over de kosten van studeren, bijvoorbeeld Geldwijzer studenten. Dit boekje is te bestellen bij het Nibud.