Colloquium doctum

Heb je als aankomend student een andere vooropleiding dan genoemd, dan kun je een colloquium doctum afleggen: een onderzoek naar jouw geschiktheid voor de gekozen studie. Op grond hiervan kun je alsnog worden toegelaten tot de bacheloropleidingen.

Eisen voor toelating tot het colloquium doctum:

  • Je bent 21 jaar of ouder en niet in het bezit van een van de eerder genoemde diploma's.
  • Je bezit een buitenlands diploma dat in eigen land toegang geeft tot het Hoger Onderwijs, maar dat niet voldoende is voor toelating tot de TU/e. In dit geval kan van bovengenoemde leeftijdsgrens worden afgeweken.

Het colloquium doctum wordt afgenomen via de Open Universiteit.

Voor bijscholing en het afleggen van examens: zie www.voortentamen.nl