Schema toelatingseisen

In 2007 (eindexamen 2010) zijn de vwo-profielen veranderd. Sinds dat moment gelden onderstaande toelatingseisen.

Toelatingseisen sinds 2007 (eindexamen 2010)
Bachelor opleidingen N&T N&G E&M C&M
Automotive, Biomedische technologie, Bouwkunde, Electrical Engineering, Industrial Design, Medische Wetenschappen en Technologie, Technische Natuurkunde, WerktuigbouwkundeDirect toelaatbaarWi B, NaWi B, NaWi B, Na
Comuter Science and Engineering, Psychology and Technology, Software Science, Sustainable Innovation, Technische Bedrijfskunde, Technische WiskundeDirect toelaatbaarWi BWi BWi B
Scheikundige TechnologieDirect toelaatbaarWi B, NaWi B, Na, SkWi B, Na, Sk