Toelatingstoetsen

Voldoet jouw vwo-profiel niet aan de gestelde vooropleidingseisen? Soms is het mogelijk deze hiaten weg te werken met VWO deelcertificaten of met toelatingstoetsen.
Je kan de certificaten/toelatingstoetsen o.a. doen bij de volgende instellingen:

Sommige van deze instellingen geven ook voorbereidende cursussen.

Pas als alle eventuele tekorten zijn weggewerkt, word je toegelaten tot de bacheloropleidingen.

Neem voor meer informatie contact op met het Onderwijs en Studenten Service Centrum