Toelatingstoetsen

Voldoet jouw vwo-profiel niet aan de gestelde vooropleidingseisen? Soms is het mogelijk deze hiaten weg te werken met deelcertificaten of met toelatingstoetsen.

Meer informatie vind je op www.voortentamens.nl. Hier is ook informatie over voorbereidende cursussen te vinden.

Pas als alle eventuele tekorten zijn weggewerkt, word je toegelaten tot de bacheloropleidingen. Neem voor meer informatie contact op met het Onderwijs en Studenten Service Centrum.