Inschrijvingsvormen

Er bestaan diverse manieren van inschrijven aan de TU/e met verschillende rechten, plichten en gevolgen.

Voltijdopleiding

Dit is de meest voorkomende opleidingsvorm, waarbij je de hele week studeert. Je volgt de studie vanaf het begin tot aan het einde van het collegejaar. Een voltijdstudent heeft de volgende rechten: 

 • Recht op deelname aan onderwijs en practica
 • Recht op deelname aan tentamens en examens
 • Recht op een collegekaart, begeleiding en kiesrecht
 • Recht op netwerk- en computerfaciliteiten, eventueel recht op een gesubsidieerde notebook
 • Recht op studiefinanciering

Deeltijdopleiding

Met ingang van collegejaar 2016-2017 is niet meer mogelijk jezelf in te schrijven als deeltijd student met uitzondering van de opleiding Science, Eucation and Communication (SEC) van de Eindhoven School of Education (ESoE). Dit betreft feitelijk alleen een wijzing voor de formele inschrijfvorm, de onderwijsprogramma's aan de TU/e waren al gericht op voltijd studenten. Ook studenten die reeds in deeltijd studeren dienen zich met ingang van 2016-2017 te herinschrijven als voltijd student.

Extraneus

Als extraneus betaal je minder collegegeld dan normale studenten. Je hebt daarom uitsluitend recht op het afleggen van examens en tentamens. Extranei mogen geen lessen bijwonen, noch gebruik maken van de andere onderwijsvoorzieningen en faciliteiten die de universiteit biedt.

Inschrijving en betaling vindt plaats voor een geheel studiejaar. In tegenstelling tot studenten kunnen extranei geen aanspraak maken op teruggave van het examengeld. Het is voor extranei daarom vrijwel onmogelijk om af te studeren aan de TU/e. Zij hebben immers geen recht op begeleiding, wat bij het afstuderen aan de TU/e wel noodzakelijk is.

Contractantenonderwijs

Bij deze inschrijvingsvorm volg je maximaal drie collegereeksen per studiejaar. Je sluit hiervoor een contract met de TU/e. Er zijn geen bijzondere vooropleidingseisen. Je kunt je inschrijven bij aanvang van en in de loop van het studiejaar.

Een contractant is per collegereeks een jaarlijks door het College van Bestuur vast te stellen bedrag verschuldigd. Bij inschrijving dient het totaalbedrag volledig te worden voldaan. Uitschrijving en restitutie is niet mogelijk. Voor een inschrijving als contractant zijn aparte inschrijfformulieren via de website te downloaden.

 Samengevat heeft een contractant de volgende rechten: 

 • Recht op deelname aan onderwijs en practica
 • Recht op een collegekaart
 • Recht op het gebruik van TU/e-faciliteiten als de bibliotheek, sportfaciliteiten en computerfaciliteiten
 • Recht op toegang tot het onderwijsinformatiesysteem met behulp van een persoonlijke pincode

Als contractant heb je de mogelijkheid om deel te nemen aan toetsen. Zo kun je laten zien dat je met goed gevolg hebt deelgenomen aan een collegereeks. Deze toets heeft echter niet de status van een tentamen. De vakken kunnen dus niet deel uitmaken van het onderwijsprogramma om een opleiding af te ronden.

Voor een contractantstudent is een speciaal inschrijfformulier te downloaden van de website. Deze vind je hier.

Bijvakstudent

Bijvakstudenten zijn studenten van andere universiteiten in Nederland die niet toelaatbaar zijn voor een opleiding aan de TU/e. Van de examencommissie van hun eigen opleiding moeten ze echter wel toestemming hebben gekregen om één of meerdere vakken te volgen aan de TU/e. Deze studenten, die overigens niet examenbevoegd zijn, moeten het volgende inleveren: 

 • Toestemming van de examencommissie van de eigen opleiding voor het volgen van specifieke vakken aan de TU/e
 • Origineel Bewijs Betaald Collegegeld, af te halen bij de studentenadministratie van de eigen instelling
 • Kopie paspoort of identiteitsbewijs
 • Na 1 oktober: een beargumenteerd verzoek aan het College van Bestuur  

Voor een bijvakstudent is een speciaal inschrijfformulier te downloaden van de website. Deze vind je hier.