Bachelor van een buitenlandse universiteit

Heb je een buitenlandse vooropleiding? Dan moet je een getuigschrift kunnen overleggen dat minstens gelijkwaardig is aan het bachelorgetuigschrift van de voorbereidende bacheloropleiding. De Centrale en Facultaire Toelatingscommissie bepaalt of de vooropleiding voldoet aan deze eisen. Tevens moet je voldoen aan de taaleis Engels.

 

Volledige informatie over een aanvraag voor een TU/e masteropleiding voor studenten met een buitenlandse vooropleiding is te vinden op onze Engelstalige pagina's (klik op het vlaggetje bovenin het scherm).