Bachelor van een Nederlandse universiteit

Bachelor van de TU/e

Je kunt direct een van de masteropleidingen starten na een succesvol afgesloten bacheloropleiding van de TU/e. Je kunt je elke eerste van de maand volgend op het behalen van het bachelor diploma inschrijven in een master.

Door de invoering van de harde knip is het niet meer mogelijk zonder afgeronde bachelor of afgerond schakelprogramma in te stromen in de master.

Bachelor van de TU Delft of UTwente

Heb je een bacheloropleiding afgerond aan een van de andere twee technische universiteiten in Nederland? Dan kun je een masteropleiding volgen aan de TU/e. In de database van de doorstroommatrix zie je of je rechtstreeks kunt doorstromen, of dat je eerst nog een aantal vakken uit het bachelor programma moet volgen.

Je wordt pas toegelaten tot de masteropleiding, wanneer je het afsluitende examen hebt gehaald van de voorbereidende bacheloropleiding. Door de invoering van de harde knip is het niet meer mogelijk zonder afgeronde bachelor of afgerond schakelprogramma in te stromen in de master.

Bachelor van een andere Nederlandse universiteit

Op individuele basis wordt beoordeeld of je met de door jou gevolgde bacheloropleiding toelaatbaar bent tot een van de TU/e-masteropleidingen. Je dient hiervoor contact op te nemen met de secretaris van de Facultaire Toelatingscommissie  van de masteropleiding van je keuze. Bij de beschrijving van de masteropleiding wordt ook een contactadres vermeld.

Een aanvraag voor toelating tot een masteropleiding  moet in elk geval bevatten:

  • de volledige naam van je bachelor programma en de universiteit
  • de naam van de TU/e master die je wilt gaan volgen
  • een gecertificeerde kopie van je definitieve of meest recente 'academic transcript'
  • gecertificeerde kopie van je bachelor diploma (indien beschikbaar)

Voor specifieke informatie over aanmelding en toelating kun je contact opnemen met het Onderwijs en Studenten Service Centrum (STU).

Contactpersoon toelating
Master ProgramNaamE-mail
Applied PhysicsJos Zeegersj.c.h.zeegers@tue.nl
Architecture Building and PlanningFrancien Clijstersadmission.be@tue.nl
Automotive TechnologyDésy BlockmasterAT@tue.nl
Biomedical EngineeringDaisy van der Schaft BME_graduateprogram.LSE@tue.nl
Business Information SystemsNatasha StashN.V.Stash@tue.nl
Chemical EngineeringGerda Baas / Ouafae El Fahmiio.ce@tue.nl
Computer Science and EngineeringNatasha StashN.V.Stash@tue.nl
Construction Management and EngineeringFrancien Clijstersadmission.be@tue.nl
Data Science and EntrepreneurshipNigel Clausstudycounselor@jads.nl  
Electrical EngineeringHarald van den MeerendonkEE.FTC@tue.nl
Embedded SystemsNatasha StashN.V.Stash@tue.nl
Human-Technology InteractionSuzanne Zaaijerftc-IEIS@tue.nl
Industrial and Applied Mathematicsdr.ir. M.J.H. Anthonissen (Martijn)m.j.h.anthonissen@tue.nl
Industrial DesignKarin Janssenid.ftc@tue.nl
Innovation ManagementSuzanne Zaaijerftc-IEIS@tue.nl
Innovation SciencesSuzanne Zaaijer ftc-IEIS@tue.nl
Mechanical Engineering Désy BlockMasterME@tue.nl
Medical EngineeringDaisy van der Schaft BME_graduateprogram.LSE@tue.nl
Operations Management & LogisticsSuzanne Zaaijerftc-IEIS@tue.nl
Science Education and CommunicationChantal Bransesoe@tue.nl
Science and Technology of Nuclear FusionClazien Sarissecretary.fusion@tue.nl
Sustainable Energy TechnologyDésy Blockmsc.set@tue.nl
Systems and Control Désy BlockmasterSC@tue.nl