Ingangstoetsen Engels en wiskunde

Ingangstoetsen Engels en wiskunde

Let op: om toegelaten te worden tot het schakelprogramma van BIS, CSE, DSE, ES en IST moet je voldoen aan de ingangseisen voor wiskunde en Engels. Deze ingangseisen moeten door middel van een toelatingstoets behaald zijn vóór 1 september om ingeschreven te kunnen worden per 1 september van datzelfde jaar of vóór 1 januari om ingeschreven te kunnen worden per 1 februari.  

Wiskunde: Voor wiskunde is de ingangseis een certificaat Voortentamen Wiskunde B. Dit kan worden behaald bij:

Engels: Voor Engels is de ingangseis een certificaat (niet ouder dan 2 jaar) van één van deze exameninstanties:

 

Heb je nog vragen naar aanleiding van de ingangstoetsen/eisen, neem dan contact op met Elmar Veenendaal.