Hoogwaardig onderwijs

De TU/e biedt elf bacheloropleidingen, twee speciale bachelorprogramma’s, negentien masteropleidingen en acht speciale masterprogramma’s. We leiden ingenieurs op die beschikken over een stevige wetenschappelijke basis en diepgang en een ondernemende houding.

Van ontwerpgericht onderwijs tot zelfstudie
We bieden verschillende soorten onderwijs: inspirerende colleges, kleinschalige instructiebijeenkomsten, begeleide zelfstudie en Ontwerpgericht Onderwijs (OGO). Tijdens OGO-opdrachten werk je in teamverband aan technologische ontwerpopdrachten. Je voert je praktijkstages en afstudeeropdrachten uit in het bedrijfsleven of bij overheden. Als TU/e-student verwerf je hierdoor niet alleen grondige vakwetenschappelijke kennis, maar je leert deze kennis ook in praktijk te brengen en je ontwikkelt je sociale en communicatieve vaardigheden. Tijdens je bacheloropleiding krijg je bovendien de kans om over de grenzen van je eigen vakgebied heen te kijken met het major-minorsysteem.

Gemakkelijk contact
De TU/e is een relatief kleine universiteit met verhoudingsgewijs veel wetenschappelijk personeel. De sfeer is volgens studenten open en informeel. Je komt hierdoor gemakkelijk in contact met docenten. De universiteitsgemeenschap is internationaal en multicultureel en  het Engels wordt steeds meer de voertaal. We stimuleren onze studenten om studiepunten in het buitenland te behalen. De TU/e werkt daarom samen met buitenlandse universiteiten in onder meer China, India, Amerika, Australië en Europa.