Where innovation starts

De TU/e staat midden in de samenleving. We spelen een rol van betekenis bij de aanpak van grote uitdagingen in de maatschappij op gebieden als gezondheid, energie en mobiliteit. Door nauwe samenwerking met het bedrijfsleven en de gezondheidszorg vertalen we onze onderzoeksresultaten in innovatieve producten en diensten. We zijn dan ook trots op onze slogan ‘TU/e: Where innovation starts’.

Maar de TU/e is niets zonder getalenteerde studenten. Studenten die onderzoek doen naar nieuwe toepassingen voor maatschappelijke problemen. Die ingenieurs worden waar de maatschappij en het bedrijfsleven op wachten. De ingenieurs van de toekomst.