Eureka!Cup

De Eureka!Cup is een landelijke ontwerpwedstrijd met een technologisch en (natuur)wetenschappelijk karakter voor jongeren uit de onderbouw van havo/vwo. Jaarlijks bedenken vooraanstaande bedrijven ontwerpopdrachten binnen een vastgesteld thema. Op basis van lesmateriaal worden deelnemende teams aan de Eureka!Cup aangemoedigd innovatieve oplossingen te bedenken voor het vraagstuk dat binnen de bedrijven een actueel item is. De ontknoping vindt plaats tijdens de Eureka!Day. Een finaledag waarop de output van de deelnemers aan de ultieme test wordt onderwerpen onder kritisch toezicht van een professionele jury.

Eureka!Cup is een programma van Stichting Techniekpromotie. Bezoek voor informatie en een terugblik op voorgaande edities van Eureka!Cup: www.eurekacup.nl.