Innovation Challenge

Staat de Noordzee vol met windmolens? Helpen robots mee in de huishouding? Rijdt iedereen in een elektrische auto? En helpen Avatars jou om af te vallen?

Kortom, hoe worden (nieuwe) technologieën in de toekomst door mensen gebruikt?

Blik op de toekomst

Met de Innovation Challenge dagen de opleidingen Psychology & Technology en Sustainable Innovation vwo-scholieren uit om een technologie te analyseren en te voorspellen hoe mensen deze technologie in 2030 gebruiken.

Scholieren krijgen zo een indruk van wat er allemaal komt kijken bij het succesvol introduceren van een nieuwe technologie in de maatschappij.

Bij innovaties spelen namelijk meerdere factoren een belangrijke rol. Het is duidelijk dat de mogelijkheden en beperkingen van de techniek zeer belangrijk zijn, maar factoren zoals economische haalbaarheid, psychologische acceptatie, sociale netwerken en juridische randvoorwaarden spelen een even grote rol bij het slagen en verspreiden van technische vernieuwingen.

Scholieren uit 5- en 6-vwo kunnen individueel meedoen of in groepjes tot 4 personen. De Innovation Challenge kan voor leerlingen ook een interessante invulling zijn van hun profielwerkstuk. Dit gebeurt natuurlijk wel in overleg met school. Tijdens het proces zal ook contact gehouden worden met de verantwoordelijke vwo-docent.

De Innovation Challenge begint in september/oktober met een startbijeenkomst op de TU/e. Scholieren maken kennis met hun begeleider vanuit de TU/e en ze krijgen uitleg over de opdracht. Vervolgens gaan ze zelfstandig aan de slag om hun idee uit te werken. De begeleiding gebeurt hierbij vooral op afstand.

In januari krijgen alle deelnemers een presentatie- en postertraining, die hen voorbereidt op de finale dag (I-Day) in maart. Tijdens de I-Day presenteren de scholieren hun eindresultaat aan een deskundige jury, bestaande uit personen uit het bedrijfsleven en van de TU/e. De winnaar ontvangt een reischeque ter waarde van €500,-.

Op www.tue.nl/innovationchallenge staan diverse mooie projecten die de afgelopen jaren door leerlingen uitgevoerd zijn.

Meer informatie
Voor wieleerlingen uit 5- en 6-vwo
Wanneervan september 2015 t/m voorjaar 2016
OpleidingenPsychology & Technology en Sustainable Innovation
Meer informatie www.tue.nl/innovationchallenge of innovatiechallenge@tue.nl