Pre Studeren

Kent u goede tot zeer goede vwo-bovenbouwleerlingen? Denkt u dat ze toe zijn aan een extra uitdaging? Dan is het mogelijk om hen college te laten volgen aan de Technische Universiteit Eindhoven.

Maximaal één keer in een kwartiel is het mogelijk om één vak te volgen en hierin tentamen af te leggen. Belangrijk is dat er voldoende tijd en mogelijkheden zijn om onder schooltijd op de TU/e een paar uren per week college te volgen. Ook het huiswerk maken, het deelnemen aan projectwerk en/of practica horen hierbij en natuurlijk het maken van tussentoetsen en het tentamen. Sommige colleges registreert de TU/e op video. De leerling kan dan (een deel van) het college nog eens rustig nakijken op de computer als hij weer thuis is.

Nut van Pre Studeren

Leerlingen kunnen om verschillende redenen een vak van Pre Studeren volgen. Bijvoorbeeld omdat ze extra uitdaging nodig hebben, of omdat het ze kan helpen bij het maken van een profielwerkstuk of bij hun studiekeuze.

Samen met de leerling wordt bepaald welk vak hij of zij gaat volgen. De keuze is afhankelijk van de belangstelling en voorkennis van de leerling en de mogelijkheden die de verschillende faculteiten bieden. Akkoord van de school van de leerling is een voorwaarde om deel te nemen aan pre studeren.

Meer informatie
Voor wie5- en 6-vwo leerlingen met een NT- en/of NG-profiel
WanneerIeder kwartiel worden vakken aangeboden (sep-nov, nov-jan, jan-apr en apr-juli)
OpleidingenIn principe alle opleidingen waarbij mogelijkheden zijn. Dit verschilt per kwartiel.
Vragenpuc@tue.nl