Steunpunt NLT

Het keuzevak ‘Natuur, Leven en Technologie’ (NLT) is een uitdagend vak voor leerlingen en docenten. Vanwege de mogelijkheden tot verdieping en de onderwerpkeuze is het een vak dat de TU/e van harte ondersteunt.

Om die reden heeft de TU/e samen met scholen uit de regio meegewerkt aan landelijk gecertificeerde NLT modules. Het betreft de modules ‘Holografie’, ‘de MP3 speler’ en ’Biosensoren’, allen bestemd voor 5 of 6 vwo. In ontwikkeling is een module over Automotive Technology. Voor meer informatie en het leerlingmateriaal zie www.betavak-nlt.nl. Voor de docentenhandleiding en voorbeeldtoetsen zie de NLT docenten-cd.

Daarnaast wordt door de TU/e in samenwerking met Fontys Hogescholen het Regionaal Steunpunt NLT Eindhoven gecoördineerd. Hier kunnen docenten NLT terecht met vragen over de door ons beheerde modules. Dat betreft naast de bovengenoemde modules tevens ‘Rijden onder Invloed’, 'Een Feest zonder Kater’ en ‘Medische Beeldvorming’. Ook voor algemene vragen over de organisatie van Natuur, Leven en Technologie kunt u bij ons terecht.

U kunt ook contact opnemen als u ter aanvulling op NLT-lessen een activiteit op de TU/e wilt komen doen. Ook is het mogelijk om een gastles over een aan NLT gerelateerd onderwerp bij u op school te laten verzorgen.