Steunpunt Wiskunde D

Sinds schooljaar 2007-2008 kunnen scholieren op het vwo kiezen voor Wiskunde D, een wiskundevak dat specifiek op bètageoriënteerde leerlingen is gericht. Het vak is een prima voorbereiding op een bètastudie en brengt leerlingen in aanraking met uitdagende wiskunde die een rol speelt in wetenschap en technologie.

Bij de TU/e is een regionaal steunpunt voor Wiskunde D ingericht. Het regionale steunpunt biedt ondersteuning bij Wiskunde D en brengt samenwerking tot stand tussen scholen uit de regio Zuid-Nederland, TU/e en Fontys Hogescholen.

Enkele activiteiten van het steunpunt zijn:

  • het samen met docenten ontwikkelen van lesmateriaal (in de afgelopen jaren zijn vanuit het steunpunt diverse modules ontwikkeld)
  • het verzorgen van practica op de TU/e voor leerlingen
  • het organiseren van regionale bijeenkomsten voor wiskundedocenten waarin onder meer dieper wordt ingegaan op de achtergronden van onderwerpen uit Wiskunde D
Meer informatie
Voor wie:wiskundedocenten bovenbouw vwo
Wanneer:

de practica worden op aanvraag verzorgd. Ze nemen een dagdeel (ochtend of middag) in beslag. Let op: het aantal te verzorgen practica is beperkt.

Meer informatie:www.win.tue.nl/wiskunded/