Wortel TU/e

Wiskunde Onderwijzen, Repeteren, Toetsen en Leren

Het wiskundeniveau van studenten in zowel bachelor- als masterfase van vrijwel elke technische studie vertoont een steeds grotere variatie. Vaak is het niveau niet toereikend voor een vlot studieverloop. Deze problematiek speelt vooral bij instromende studenten en is vergroot door de inrichting van de tweede fase en het studiehuis, het gebruik van de grafische rekenmachine en de formulekaart op het vwo. Veel studenten komen hierdoor in de problemen bij het volgen van een technische universitaire opleiding. De grote knelpunten zijn de aansluiting tussen het voortgezet onderwijs en de universitaire bacheloropleiding enerzijds en de aansluiting tussen de hbo-bachelor en de buitenlandse bachelor en de universitaire masteropleidingen anderzijds.

Deze problematiek heeft reeds geleid tot een aanpassing van het wiskundeprogramma op het vwo, maar is daarmee nog niet verdwenen. Om problemen eerder op het spoor te komen en mogelijk te verhelpen, is de elektronische wiskunde leeromgeving Wortel TU/e ontwikkeld. Deze biedt zowel de toekomstige als de beginnende student  inzicht in het van hem/haar verwachte (wiskunde-) niveau. Ook wordt lesstof aangeboden om dat niveau te bereiken.

Wortel TU/e is een elektronische wiskunde leeromgeving met korte theoriepagina's, veel oefenopgaven en toetsen. Leerlingen van het vwo en beginnende studenten kunnen via de toetsen hun kennis testen en met behulp van de oefenopgaven kennis bijspijkeren. De theoriepagina's geven een overzicht van de belangrijkste definities en resultaten horende bij de opgaven. De opgaven worden automatisch nagekeken en zijn voorzien van relevante feedback, hints en oplossingen. Leerlingen kunnen hierdoor (bijna) onbeperkt oefenen en krijgen direct feedback op hun verrichtingen. Met Wortel TU/e kunnen docenten de verrichtingen van hun leerlingen en studenten volgen.

De onderwerpen uit de vwo-wiskunde die binnen Wortel TU/e aan bod komen zijn:

  • Rekenen met getallen en letters
  • Oplossen van vergelijkingen en ongelijkheden
  • Functies
  • Goniometrie
  • Exponentiële functies en logaritmen
  • Differentiëren en Integreren
  • Complexe getallen

Scholen die gebruik willen maken van Wortel TU/e, kunnen op een afgeschermd gedeelte van de website een eigen klaslokaal inrichten en hun leerlingen met een selectie uit het aangeboden materiaal laten werken. Docenten kunnen uitgebreide rapportages over de verrichtingen van hun leerlingen inzien. Meer informatie: http://wortel.tue.nl  of hansc@win.tue.nl.