Basiswiskunde

De cursus Basiswiskunde wordt aangeboden als voorbereiding op het schakelprogramma. Meer informatie over de collegedata en de kosten zijn hier te vinden.

Studiemateriaal

Bij het vak zal gebruik gemaakt worden van:

  • Calculus: a complete course, Robert A. Adams, Christopher Essex, Pearson Canada, 8th edition 
  • Het dictaat Rekenvaardigheden, dictaatnummer 2589

In de cursus Basiswiskunde (2DL00) komen de volgende onderwerpen aan bod: 

 Basis

  • algebraïsche rekenvaardigheden
  • oplossen van eenvoudige vergelijkingen en ongelijkheden
  • machten en logaritmen
  • goniometrie

 Functies met één variabele

  • limieten en continuïteit
  • inverse functies
  • differentiaalrekening, middelwaardestelling, raaklijn, linearisatie, Taylorpolynoom
  • integraalrekening, eigenschappen van integralen, substitutie, partiële integratie

De inhoud van het vak is gelijk aan die van het vak Basiswiskunde aan de Technische Universiteit Eindhoven met de code 2DL03. Meer weten? Lees dan hier over de inhoud van het vak.

Ondersteuning

Naast de colleges en begeleiding op het hbo staan ook videocolleges en ander oefenmateriaal ter beschikking. Deze kun je vinden op de site: http://wortel.tue.nl.