Kernfusie

Kernfusie kan een belangrijke rol gaan spelen in onze toekomstige energievoorziening.
Deze masterclass zal bestaan uit enkele colleges ‘plasmafysica’ en experimenten in het plasmalab op TU/e. Afsluitend wordt er een remote experiment op tokamak Golem (universiteit Praag) uitgevoerd: maak een geschikt fusie-plasma en bepaal hiervan de temperatuur.
De reactor in Praag is speciaal ingericht om experimenten uit te voeren zonder zelf naar Praag te hoeven gaan.