Onderzoeksdag Superabsorberende polymeren

In de wereld vindt milieuvervuiling plaats van oppervlakte- en grondwater door zware metalen (metaalionen). Denk bijvoorbeeld aan:

  • loodionen die vrij komen bij de productie van olie in een olieraffinaderij of het opruimen/recycling van computers in China;
  • aluminiumionen die in het slib zaten dat na een damdoorbraak vrij kwam bij een aluminiumfabriek in Hongarije;
  • zinkionen die zijn aangetroffen in water bij een Amerikaanse kopermijn;
  • koperionen die gebruikt worden in veevoer ter bevordering van de groei.

Deze zware metaalionen vormen een gevaar voor de volksgezondheid en het is dus van belang ze te verwijderen uit oppervlaktewater en grondwater.

Moderne SAP's (superabsorberende polymeren) zijn polymeren op basis van acrylzuur of methacrylzuur, dat gepolymeriseerd is samen met een stof die verbindingen maakt tussen de polymeermoleculen, zodat die een driedimensionaal net vormen dat in water wel kan zwellen maar niet kan oplossen. De polymeren zijn gedeeltelijk geneutraliseerd, bijvoorbeeld met natrium- of kaliumhydroxide. De nog resterende zuurgroepen en de natrium- of kaliumionen zorgen voor het vasthouden van watermoleculen.  Kunnen deze SAP’s als ionenwisselaar worden ingezet, zodat zware metaalionen op een eenvoudige manier uit oppervlakte- en grondwater kunnen worden verwijderd?

Tijdens deze dag ga je werken aan de onderzoeksvraag:
Zijn superabsorberende polymeren (“SAP”) geschikt om metaalionen te verwijderen uit oplossingen?

Programma 23 maart 2017 (9.30 - 16.00 uur)

College
De theorie van het onderwerp en de meetmethodes AAS (atomaire absorptie spectroscopie) en spectrofotometrie

Practicum

  • Welke metaalionen kunnen superabsorberende polymeren verwijderen?
  • Hoe kunnen we de absorptie van het metaalion volgen?

Lunchpauze (zorg voor je eigen lunchpakket, voor drinken wordt gezorgd)

Practicum

  • Meting “absorptie metaalionen”
  • Verwerking meetgegevens in Excel.

Afronding
In de groep nabespreking van de resultaten en conclusie.

Inschrijven

Is mogelijk tot maandag 6 maart 2017 via het inschrijfformulier, tenzij het maximum aantal leerlingen eerder is bereikt.

Er is plaats voor 16 leerlingen. Vanwege het beperkt aantal beschikbare plaatsen is besloten om een maximum van twee leerlingen per school te hanteren. Echter, een school kan nog twee extra leerlingen als reserve aanmelden.