Pre-studeren

Ben je een goede tot zeer goede vwo-bovenbouwleerling en wil je een extra uitdaging? Dan is het mogelijk een eerstejaarsvak te volgen aan de TU/e. Je kunt vier keer per jaar een eerstejaarsvak komen volgen en hierin tentamen afleggen.

Belangrijk is dat je voldoende tijd en motivatie hebt om twee dagdelen per week naar de TU/e te komen om onderwijs te volgen. Daarnaast moet je thuis aan de slag met het maken en leren van huiswerk. Voordat je komt pre-studeren moet je school akkoord geven, zodat je daar een aantal lessen mag missen.

Als je het tentamen met goed gevolg aflegt, ontvang je een certificaat.

Meer informatie

Voor wie:

excellente leerlingen uit 5- en 6-vwo

Welke opleidingen:

In principe alle TU/e opleidingen waarbij mogelijkheden zijn. Dit is per periode verschillend

Wanneer:

Je kunt je 4 x per jaar aanmelden voor pre-studeren:

Q1: sept - nov (aanmelden tot 1 augustus)

Q2: nov - jan (aanmelden tot 1 oktober)

Q3: febr - apr (aanmelden tot 1 december) 

Q4: apr - juli (aanmelden tot 1 maart)

 

Let op: voor de opleiding Data Science - die we samen met Tilburg University verzorgen - kun je je 2x per jaar aanmelden (vóór 1 juli en vóór 15 nov). Je dient je dan zowel bij ons als bij Tilburg University in te schrijven. Het kan zijn dat je colleges volgt aan beide universiteiten.

meer informatiePUC@tue.nl

Aanmelden

Wil je je aanmelden voor het pre-studeren, dan kun je (in overleg met je docent) dit formulier digitaal invullen en versturen. Je krijgt dan een ontvangstbevestiging en je aanvraag wordt doorgezet naar de faculteit. Zij bekijken of en zo ja, welke mogelijkheden er zijn. Als er mogelijkheden zijn, krijg je extra informatie en een gast inschrijfformulier om je definitief aan te melden voor pre studeren.

Besteed extra aandacht aan je motivatie (op het aanmeldingsformulier), want de TU/e opleidingen behouden zich het recht voor om leerlingen te selecteren.

Pre studeren is in de meeste gevallen gratis, maar het kan zijn dat je een boek of reader aan moet schaffen.