Deskundige hulp

De Profielwinkel biedt ook deskundige hulp. Als je vragen hebt waar jij en je docent niet uitkomen, dan is het de moeite waard om deze vraag aan ons te stellen. Bovendien kan de Profielwinkel je helpen bij het leren te begrijpen van een moeilijke theorie.

Leg het probleem echter altijd eerst voor aan de docenten van je school. Vaak kunnen zij ook helpen en dat kan je tijd schelen.

Afhankelijk van het probleem zal de Profielwinkel je eerst zelf helpen. Mochten we je vragen niet zelf kunnen behandelen, dan regelen wij hulp bij de faculteiten.

Aanmelden voor hulp

Zoals bij alle diensten van de Profielwinkel moet je ook voor deskundige hulp aanmelden. 

Om je snel en goed te kunnen helpen, hebben we de juiste informatie van jou nodig. Je kunt je aanmelden voor de Profielwinkel door het aanmeldformulier in te vullen. Probeer op dit aanmeldformulier je probleem zo duidelijk mogelijk te omschrijven. Geef ook aan welke hulp je nodig denkt te hebben van de TU/e.

Bij het omschrijven van je profielwerkstuk kun je het volgende meenemen:

  • Algemene informatie over je profielwerkstuk: wat is je hoofdvraag en welke deelvragen heb je hierbij?
  • Een duidelijke omschrijving van het experiment:
    • wat wil je onderzoeken?
    • welke methode wil je hiervoor gebruiken en waarom gebruik je deze methode?
    • welke materialen heb je nodig voor de uitvoer van het experiment?

Je kunt je aanmelden voor de Profielwinkel via het aanmeldformulier. Zorg er voor dat je duidelijk aangeeft welke hulp je nodig hebt van de Profielwinkel.