Inhoudelijke hulp

Het doel van wetenschappelijk onderzoek kan verschillend zijn. Zo kan het doel zijn een bepaald verschijnsel te beschrijven, zoals de turbulentie in bloedvaten. Het doel kan zijn oorzaken bloot te leggen, zoals de oorzaken van de vervuiling van het water in de Maas. Het doel kan ook zijn een bepaald product te ontwerpen, zoals een apparaat om het chloorgehalte in de Maas te meten.

Let wel, ontwerpen hoeft niet altijd te leiden tot een tastbaar product. Het resultaat kan ook een nieuw ontwerp van een plan zijn. Denk aan een nieuw evacuatieplan voor een gebouw bij brand.

Het doel van je profielwerkstuk kan op dezelfde manier verschillen. Grofweg kun je twee soorten profielwerkstukken maken:

Voor het ontwerpen van een nieuw product en het onderzoeken van een verschijnsel zijn verschillende onderzoeksprocedures of stappenplannen van toepassing. Kijk bij de twee soorten profielwerkstukken, welke stappen je kunt volgen bij het maken van je profielwerkstuk. Deze stappenplannen kunnen je houvast bieden bij het opstellen van jouw onderzoeksplan voor je profielwerkstuk. Onthoud wel, dat dit maar één van de vele mogelijke invullingen is van een stappenplan. Je kunt er dus van afwijken.

Daarnaast staat hier een korte opzet voor een verslag.