Tips voor het verslag

Let erop dat je duidelijke taal gebruikt en goed Nederlands. Zorg voor een goed leesbaar lettertype. Laat je verslag, voor je het inlevert, nog eens door anderen doorlezen. Vaak zien ze dingen die jijzelf al lang vergeten bent.

Een verslag zou bijvoorbeeld uit de volgende punten kunnen bestaan:

 • Titelpagina
 • Het voorwoord. Hierin vertel je wat je ervaring was tijdens het onderzoek. Je bedankt diegenen die je hebben geholpen.
 • De inhoudsopgave.
 • De samenvatting. Deze geeft kort de inhoud van je onderzoek weer. Concentreer je op de onderzoeksvraag of ontwerpopdracht en de conclusies. Dan is in een oogopslag te zien waar jouw onderzoek over gaat en wat je hebt bereikt.
 • De inleiding. Deze geeft weer wat de reden was om het onderzoek te doen. Hier horen ook je onderzoeksvraag of ontwerpopdracht en eventuele hypotheses thuis.
 • De theorie.
  In dit gedeelte moet de theorie van je opdracht worden beschreven.
 • Onderzoeksopstelling/ontwerp.
  Hier beschrijf je de gebruikte proeven of hoe je het ontwerp hebt uitgewerkt. De resultaten van een profielwerkstuk dienen, net als bij een echt wetenschappelijk onderzoek, te reproduceren zijn aan de hand van de hier beschreven proeven of ontwerpinstructies.
 • De resultaten. Hierin presenteer je de belangrijkste resultaten.
 • De conclusie.
  Naar aanleiding van je onderzoeksvraag of ontwerpopdracht en je resultaten trek je hier een conclusie. Voldeden de resultaten aan je verwachtingen of aan je gestelde eisen? Of juist niet?
 • De discussie.
  Probeer te verklaren waarom je resultaten niet overeenkomen met je hypothese of je gestelde eisen. Vermeld welke aanpassingen van je experiment of van je ontwerp kunnen leiden tot een beter resultaat.
 • De symbolenlijst.
  Verklaar hier alle symbolen die je in de tekst en in de berekeningen hebt gebruikt. Dit voorkomt misverstanden.
 • De literatuurlijst.
  Om plagiaat te voorkomen, is het nodig dat je hier al je bronnen van informatie inzet. Websites, boeken, tijdschriften, en ook mondelinge hulp moet je hier vermelden.
 • Bijlagen.
  Alle resultaten, bewerkingen daarvan en uitgebreide berekeningen horenin de bijlage. Soms zijn de bijlagen wel drie keer zo dik als het eigenlijke verslag! Schrik hier dus niet van.