Sustainable Innovation

De opleiding Sustainable Innovation biedt uiteenlopende interessante onderwerpen aan die zeer geschikt zijn om er een profielwerkstuk over te schrijven. Dit geeft je meteen een beter beeld van de opleiding Sustainable Innovation.

Waterwonen
Om overstromingen van rivieren in Nederland te voorkomen worden bepaalde polders weer teruggeven aan het water. Dat krijgt daardoor meer ruimte. Deze ruimte gaat echter ten koste van woningbouw. Een mogelijke oplossing hiervoor is waterwonen, drijvende woningen op het water in de voormalige polder. Is dit technisch, economisch, juridisch haalbaar? Wat vinden gebruikers ervan?

Energie-NUL-school
Hoe zou je ervoor kunnen zorgen dat jouw school (netto) geen energie meer gebruikt? Welke technische mogelijkheden kun je hiervoor het beste gebruiken, welke gedragsveranderingen zou je kunnen invoeren en zijn die economisch en organisatorisch haalbaar?

Zonne-energie
In Nederland zie je nog maar weinig gebruik van zonne-energie in vergelijking met bv Duitsland en België. Waar ligt dat aan? Hoe kun je deze situatie verbeteren?

Smart Grids: intelligente ‘online’ elektriciteitsnetwerken
Door de wisselende vraag naar elektriciteit kunnen elektriciteitscentrales niet optimaal werken. Dit kost extra energie en dat is niet goed voor het milieu en de portemonnee. Het inpassen van duurzame energie, zoals zon en wind, bij het opwekken van elektriciteit levert bovendien grote schommelingen op in het aanbod. Verder kun je energie niet alleen ‘downloaden’, maar ook ‘uploaden’.  Bijvoorbeeld van je eigen zonnecellen op het dak, als die overdag meer opleveren dan je op dat moment nodig hebt.

Een Smart Grid is een intelligent elektriciteitsnet met ingebouwd online regelsysteem dat deze complexe vraag en aanbod optimaal op elkaar afstemt. Als je bijvoorbeeld ’s ochtends om 9 uur jouw elektrische auto nodig hebt, geef je dat door aan het systeem en bepaalt het netwerk wanneer de auto het beste opgeladen kan worden. Het netwerk houdt hierbij rekening met het aanbod van elektriciteit op dat moment  en met andere krachtige apparaten die je aanzet, zoals de wasmachine en wasdroger. Wat is er technisch, economisch, organisatorisch en juridisch allemaal nodig om zo’n Smart Grid tot een succesvolle innovatie te maken?

Kernenergie
Door de tsunami in Japan en de problemen met de kerncentrales daar heeft de kernenergie een stevige dreun gehad. Is dat wel terecht? Wat zijn nu echt de voor- en nadelen van kernergie (kernsplijting) en hoe zwaar zou je die moeten laten wegen?

CO2-opslag in de grond
Is CO2-opslag in de grond, ter voorkoming van het broeikaseffect, technisch en maatschappelijk haalbaar?

Desertec
Desertec is een enorm energie-plan dat zonne-energie uit Afrika omzet en transporteert naar Europa. Is dit plan technisch, economisch en politiek haalbaar of blijft het bij een mooie ingenieursdroom?

Vliegen op biokerosine
Vliegmaatschappijen lijken erg bewust van het feit dat onze kerosinevoorraad absoluut niet eindig is. Tenminste, een aantal, zoals KLM, investeert in het cultiveren van gewassen die tot biokerosine verwerkt kunnen worden. Die gewassen, zoals Jatropha, groeien vooral in tropische landen, zoals Indonesië, India en op verschillende plaatsen in Afrika. Echter, wat een schone en groene oplossing lijkt, is dat niet altijd: er gaan stemmen op dat we met biobrandstoffen eigenlijk nauwelijks CO2 besparen. Ook is het verbouwen en oogsten van een biobrandstofgewas voor één vluchtje in Europa vele duizenden uren werk voor een Afrikaanse boer. Hoe zit dit allemaal precies? En hoe wegen de voor- en nadelen tegen elkaar af? Zijn er manieren waarop dit beter kan, of moeten we misschien op zoek naar een geheel andere manier om onze samenleving in te richten, zodat we minder hoeven te vliegen?

Biobrandstof uit Afrika in onze auto's
De Nederlandse regering en de EU zijn er druk mee bezig: bijmengdoelstellingen voor de brandstof die in onze auto's gaat. Nu al zit in de gewone benzine die we aan de pomp kopen kunnen een paar procent biobrandstof. Klinkt als een makkelijke manier om groen te kunnen autorijden: je betaalt een klein beetje meer en rijdt zonder schuldgevoel verder. Maar net als bij biokerosine besparen we hier eigenlijk helemaal niet zoveel CO2 mee. En hoe het nou precies zit met de grond die gebruikt wordt voor het cultiveren van gewassen voor bio-ethanol en de wereldvoedselvoorziening? Wie wil eigenlijk zo graag die bijmengplicht in Europa? Politici? De milieubeweging? Autofabrikanten? Wie wordt er nou eigenlijk beter van? Dit en veel meer zijn vragen waar je over zou kunnen denken bij dit onderwerp.

'geo-engineering'
Een van de manieren om klimaatverandering tegen te gaan is 'geo-engineering'. Dat betekent dat er op grote schaal CO2 uit de lucht wordt gehaald of zonnestralen uit onze atmosfeer geweerd worden door grote spiegels of chemische stoffen toegevoegd worden aan de atmosfeer. Dit op grote schaal ingrijpen in het klimaat is omstreden. Welke technische opties zijn er eigenlijk? Door wie worden deze gepromoot? En wat zijn de voor- en nadelen ervan?

Biobrandstoffen
Biobrandstoffen worden in Europa en Amerika gepromoot om onze honger naar olie te verminderen en op een duurzamere manier auto te kunnen rijden. De potentie van deze brandstoffen om bij te dragen aan het oplossen van het klimaatprobleem wordt echter in toenemende mate bekritiseert. De brandstoffen zijn ook omstreden geraakt omdat ze nadelige effecten kunnen hebben op de sociaal-economische en ecologische omstandigheden in de landen waar ze worden geproduceerd, zoals bijvoorbeeld in ontwikkelingslanden. Voorstanders van biobrandstoffen onderzoeken daarom de mogelijkheden van zogenaamde 'tweede-generatie' biobrandstoffen. Welke voor en nadelen kleven er nu precies aan biobrandstoffen? Bieden tweede generatie biobrandstoffen inderdaad een goede oplossing? En welk beleid zou je als overheid of als Europese Unie kunnen voeren om de duurzaamheid van biobrandstoffen te verbeteren?

Innovatie Challenge
Komend jaar dagen we scholieren uit 5- en 6-vwo uit om een technologie te analyseren en te voorspellen hoe mensen deze in 2030 gaan gebruiken. Meer informatie kun je vinden op de website van de Innovation Challenge.

Hulp nodig bij het maken van een profielwerkstuk? Check de website van de profielwinkel van de TU/e.