Onderzoekszwaartepunten

We richten ons binnen de opleiding Industrial Engineering met name op onderzoek  naar de prestatieverbetering van de bedrijfsprocessen. Dat kan bijvoorbeeld via herontwerp van de (technische) bedrijfsvoering of door een nieuwe inrichting van gedeelten van een organisatie. Prestatiecriteria hierbij zijn economische resultaten, tijd en kwaliteit, maar ook het gewenste innovatievermogen.

Bij het onderzoek gebruik je vooral wiskundige en statistische modellen. Door samenwerkingsverbanden die de opleiding Industrial Engineering met bedrijven heeft, kom je bovendien in contact met de praktijk.