Voertaal

De voertaal van de opleiding is Engels.

De TU/e biedt ondersteuning voor studenten die het Engels niet in voldoende mate beheersen (cursussen).