Informatie voor de docent

Beste docent,

Op deze pagina kunt u lezen wat u van de organisatie van de Innovation Challenge kunt verwachten wanneer uw leerlingen deelnemen aan deze wedstrijd.

De opdracht
Alle deelnemers krijgen tijdens de startbijeenkomst (op 3 oktober 2018) de opdrachtomschrijving uitgedeeld. Hierin staat gedetailleerd uitgelegd wat wij van de leerlingen verwachten. Bij de verschillende subopdrachten is tevens een praktisch voorbeeld gegeven, zodat ook leerlingen die minder bekend zijn met deze vorm van onderzoek een duidelijk beeld krijgen.

Naast een startbijeenkomst wordt er voor alle deelnemers een terugkomdag georganiseerd op 9 januari 2019. Tijdens de terugkomdag krijgen de deelnemers een poster- en presentatietraining. Dit biedt een goede voorbereiding op de I-day (finaledag) op 16 maart 2019

Alle bovenstaande bijeenkomsten vinden plaats op de TU/e.

Begeleiding
Aan ieder groepje deelnemers wordt een student gekoppeld. Het is de bedoeling dat de deelnemers zelf regelmatig contact zoeken met hun studentbegeleider. Dit contact kan gaan over de planning, vragen over de opdracht of een verzoek tot feedback op eerder gemaakte stukjes. Wanneer we meerdere weken niets horen van uw leerlingen, nemen we contact met u op om te spreken over het vervolg van de opdracht.

Studenten hebben een rol als begeleider en zijn geen beoordelaar. Ze kunnen de begeleiders vanuit uw school wel advies geven over hun ervaringen met betrekking tot de samenwerking met de leerlingen en het proces dat ze hebben doorlopen.


Planning
Planning is voor de Innovation Challenge zeker zo belangrijk als voor een regulier (profiel-) werkstuk. Daarom wordt bij de eerste kennismaking met de begeleider al gesproken over de planning. Op deze manier kan binnen twee weken een goede en haalbare planning gemaakt worden. Deze planning wordt vervolgens ook aan u voorgelegd. De ervaring is namelijk dat de docent meer invloed uit kan oefenen op de deelnemers wat betreft de planning. In de planning worden onder andere deadlines opgenomen van een tussenverslag, het eindverslag en de poster.

Innovation Day
Op de Innovation Day (I-day) op 16 maart 2019 presenteren alle groepjes zich middels een posterpresentatie. Op deze dag beoordelen een kundige jury én het publiek de resultaten. De jury bestaat uit zowel docenten van de TU/e als uit personen afkomstig uit het bedrijfsleven. Via deze weg willen we u als begeleider vanuit school van harte uitnodigen voor deze dag. Zo kunt u uw eigen leerlingen supporteren, maar ook eens bekijken wat andere scholen hebben gepresteerd.

Beoordeling
Op de I-day worden twee winnaars gekozen: één groepje door de jury en een publieksprijs. Hieruit volgt echter geen beoordeling. Wanneer uw leerlingen de wedstrijd als profielwerkstuk gebruiken zult u deze dus zelf moeten beoordelen met een eindcijfer. Wel kan de begeleiding u van dienst zijn door een korte terugkoppeling te geven over het proces.

Aanmelden
Leerlingen kunnen zichzelf aanmelden voor de Innovatie Challenge via deze site. Wanneer u enthousiast bent over onze wedstrijd en enkele van uw leerlingen een uitdagend (profiel-)werkstuk zoeken, dan bevelen wij ons van harte aan.


Heeft u nog vragen?
Neem dan gerust contact met ons op via innovatiechallenge@tue.nl of 040 247 5937.