Profielwerkstukken

De opleiding Technische Bedrijfskunde biedt uiteenlopende interessante onderwerpen aan die zeer geschikt zijn om er een profielwerkstuk voor het vwo over te schrijven. Dit geeft je meteen een beter beeld van de opleiding Technische Bedrijfskunde.

Arbeidspsychologie
Veel organisaties draaien voor een belangrijk deel door de inzet van mensen. Het is dus van belang dat deze mensen zo goed mogelijk presteren om het beste resultaat voor een bedrijf te kunnen behalen. Binnen ieder bedrijf wordt aandacht besteed aan hoe je mensen kunt motiveren, op welke manieren je ze kunt coachen en hoe je ze kunt motiveren alles uit zichzelf te halen. De begeleiding moet echter gericht zijn op drie verschillende niveau's, de mens als individu, binnen een team en binnen de organisatie als geheel. Welke facetten spelen een rol in de prestaties van mensen en hoe zou jij jouw mensen het beste kunnen motiveren?

Marketing & New Product Development
Tussen het bedenken van een nieuw product en het daadwerkelijk in de markt brengen van dit product zitten veel stappen en er komt dus ook veel bij kijken. Welke mogelijke opties heb je en welke heeft de grootste kans van slagen? Het product moet getest worden, een protoype moet worden gemaakt en uiteindelijk moeten kanalen worden gezocht waarmee het product ook bij klant onder de aandacht kan worden gebracht. Dit hele proces bevat verschillende stappen en fasen. Hoe breng je je plannen ten uitvoer en ook belangrijk: wanneer besluit je of het wel of geen succes gaat worden?

Speltheorie
Speltheorie is een methode die gebruikt wordt bij economische vraagstukken, sociale wetenschappen en zelfs evolutionaire biologie. In dit profielwerkstuk kijk je naar besluitvorming in situaties van conflict en samenwerking. Met (eenvoudige) wiskundige technieken maakt speltheorie deze besluitvorming inzichtelijk. Je kunt je richten op analyse van situaties van besluitvorming met speltheorie. Of geef je de voorkeur aan de rol van speltheorie in de praktijk? Je kunt bijvoorbeeld met speltheorie uitzoeken waarom de veiling van frequenties voor mobiele telefonie in Nederland veel minder heeft opgebracht dan in Duitsland en Groot-Brittannië.

Voorspellen
Dit profielwerkstuk gaat over het voorspellen van de vraag naar producten. Om niet  te veel (voorraadkosten) of te weinig (kosten door voorraadtekort) te produceren, probeert men te voorspellen wat de vraag in de toekomst gaat doen. Als basis voor voorspellingen dienen onder andere data uit het verleden. Uit deze data kan een trend (bv smartphones) of een seizoenspatroon (ijs) blijken. Soms is de vraag nagenoeg stabiel (melk). Uiteraard komen er doorgaans gecompliceerde mengvormen van deze patronen voor.

In dit werkstuk verken je welke voorspelmethodieken er zijn en voor welke situatie ze zijn bedoeld. Belangrijk is ook om je af te vragen hoe de prestatie van verschillende regels te toetsen is. Je kunt je daarnaast afvragen hoe deze methoden in het bedrijfsleven worden toegepast: welke voorspelmethoden worden er bijvoorbeeld in de supermarkt gebruikt?

Business Process Management
Business process management kijkt naar de informatiesystemen die (bedrijfs-)processen ondersteunen. Deze informatiesystemen verwerken informatie met betrekking tot een proces, maar voeren steeds meer ook zelf processtappen uit. Business process management kan gebruikt worden om de functies en taken van ondersteunende informatiesystemen te specificeren voordat ze gebouwd en geïmplementeerd worden, of om de prestatie van bestaande processen en systemen te meten. In dit werkstuk verdiep je je in Petri Netten, een manier om processen te specificeren en grafisch weer te geven. Aan de hand van een echte case kun je bijvoorbeeld tonen hoe Petri Netten kunnen helpen bij het identifi ceren van knelpunten in het proces. Het leuke is dat je elk proces wat je maar kunt bedenken, kunt specifi ceren. Wat wil je aanpakken: de verwerking van aanmeldingen bij verzekeraars, het produceren van een product, het vervoeren van goederen of het begeleiden van een patiënt in een ziekenhuis?

Voorraadbeheersing
In een ideale situatie zou een bedrijf, op het moment dat de vraag zich voordoet, onmiddellijk een product of dienst kunnen produceren en leveren. Ook zou het niet uitmaken hoeveel vraag er is: de capaciteit is oneindig. Helaas is de situatie meestal verre van ideaal en moet er voorraad aangehouden worden. Voorraadbeheersing probeert de koppeling van vraag en aanbod zo goed mogelijk te realiseren tegen zo min mogelijk kosten. In dit werkstuk bestudeer je bestelregels die voorschrijven hoeveel voorraad  aangehouden moet worden en wanneer er besteld wordt. Welke factoren nemen de bekendere bestelregels wel en niet mee, en voor welke situatie zijn ze geschikt? Je zult merken dat het in de voorraadbeheersing helemaal draait om afwegingen. Veel voorraad en weinig bestellen? Risico van ‘nee’ verkopen of risico van incourante voorraad? Hoe zorgen b.v. ASML en DAF ervoor dat ALLE onderdelen voor hun grote producten (chipmachine, vrachtwagen) TIJDIG beschikbaar zijn,  bij een MINIMALE voorrraad. Aan jou de uitdaging om deze overwegingen te beoordelen!

Hulp nodig bij het maken van een profielwerkstuk? Check de website van de profielwinkel van de TU/e.