Studieopbouw

Binnen Industrial Engineering krijg je uiteenlopende vakken in diverse onderwijsvormen. Onderstaand schema geeft een overzicht van de onderwerpen die je tijdens je opleiding krijgt.

Je krijgt vakken op het gebied van wiskunde, technische bedrijfskunde en integratie (combinatie van de technische en bedrijfskundige vakken). Daarnaast heb je binnen je bacheloropleiding een keuzeruimte waarmee je je kunt verdiepen binnen Industrial Engineering of juist verbreden door vakken uit een ander vakgebied te volgen. In de vakkenbrochure lees je meer over de opbouw van de bacheloropleiding.

Bedrijfskundige vakken

Deze vakken zijn deels kwantitatief (je leert onder meer om wiskundige modellen en simulatiemodellen van bedrijfsprocessen te maken), en deels kwalitatief (je bestudeert bijvoorbeeld menselijk gedrag en organisatiemethoden).

Wiskunde
Dit dient vooral als basis. Wiskunde heb je nodig voor veel vervolgvakken waaronder de kwantitatieve bedrijfskundevakken. Het is ingeroosterd in de eerste twee jaar van de bacheloropleiding.

Technische vakken
Deze zijn gericht op bestudering van product- en procestechnologie. In deze vakken leer je hoe techniek de prestatie van bedrijfsprocessen be├»nvloedt en welke keuzes er in dit verband kunnen worden gemaakt. Je leert dus niet hoe je zelf machines of complexe producten ontwerpt. 

Integratieprojecten (OGO-onderwijs)
Elk jaar voer je een project uit. Daarin bekwaam je je in het analyseren van een deel van een bedrijfsproces, met als doel uiteindelijk de prestatie te kunnen verbeteren. Al in de eerste week van je opleiding start je in een groepsproject dat parallel loopt aan de reguliere vakken. Naarmate je verder komt in de opleiding krijgen deze projecten een steeds hoger realiteitsgehalte. Aan het eind van het derde jaar voer je je analyse helemaal zelfstandig uit.

Voor meer informatie over de opleiding kun je ook terecht op de Onderwijswebsite van Industrial Engineering.