OGO: Ontwerpgericht Onderwijs

Bij de opleiding Industrial Engineering vinden we het belangrijk dat je als student al tijdens je studie ervaring opdoet met praktijkgerichte vraagstukken. Daarom wordt er in de opleiding ruimte gemaakt voor Ontwerpgericht Onderwijs, oftewel OGO-projecten. Hierin ben je bezig met concrete opdrachten. In de OGO-projecten werk je met een groep van circa vier tot zes studenten aan interessante bedrijfskundige vraagstukken. Ongeveer 40% van de bacheloropleiding bestaat uit OGO-onderwijs.

Projectmatig werken
In het eerste jaar krijg je het project Introduction Industrial Engineering. Iedere keer analyseer je een deel van het bedrijfsproces steeds vanuit een andere invalshoek (bijvoorbeeld marketing, inkoop of logistiek) met als doel uiteindelijk de prestatie te verbeteren. Je kunt hierbij denken aan processen binnen supermarkten of bijvoorbeeld bij grotere bedrijven als Philips of DSM. Dit groepsproject loopt het hele eerste semester parallel aan de vakken. Hoe verder je komt in de opleiding, hoe hoger het realiteitsgehalte van dit soort projecten wordt. Aan het eind van het derde jaar voer je de analyse helemaal zelfstandig uit.

Voor een overzicht van de vakken en projecten uit de bachelor kijk onder studie-opbouw.