Human-Technology Interaction

Interactie tussen mensen en technologie. Computers, mobiele telefoons, kantooromgevingen, internet, home entertainment en duurzame energiesystemen zijn maar een paar voorbeelden van nieuwe technologieën die diverse aspecten van ons leven aanzienlijk hebben beïnvloed.

Effecten van technologie
Enerzijds zijn deze technologieën erop gericht de mens steeds meer mogelijkheden, vermaak en comfort te bieden. Anderzijds zijn deze nieuwe producten en systemen ook steeds complexer en moeilijker te bedienen. Het gebruik ervan kan negatieve effecten opleveren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het aantal knoppen dat op een mobiele telefoon zit. Veel toetsen en functies op een mobiele telefoon worden zelden gebruikt. Veel mensen slagen er niet in de mogelijkheden effectief en efficiënt te gebruiken.

Kennis van mens en techniek
Voor een goede technische ontwikkeling is zowel kennis van menselijk gedrag als van techniek nodig. De masteropleiding Human-Technology Interaction biedt een uniek programma waarin kennis uit de sociale wetenschappen, vooral psychologie, wordt toegepast bij de ontwikkeling van nieuwe technologieën.

De opleiding is gebaseerd op de volgende drie pijlers:

  • menselijk gedrag, met name gericht op technologische omgevingen (bijvoorbeeld via perceptie, cognitie of communicatie)
  • gebruikersgeoriënteerd ontwikkelen van technische producten of omgevingen
  • wetenschappelijke methodologie voor onderzoek en ontwerp

Na de master
Als afgestudeerde van de opleiding Human-Technology Interaction speel je een belangrijke rol in het ontwerp van nieuwe technologieën door een centrale rol toe te kennen aan de toekomstige gebruiker. Je beschikt daartoe over interdisciplinaire kennis en vaardigheden die zeer goed van pas komen in je latere werk. 

Lees meer over deze masteropleiding.