Tijdens mijn studie heb ik veel geleerd over de rollen die gedrag, waarneming en psychologie spelen bij de ontwikkeling en introductie van nieuwe technologieën.

Anne-mie Sponselee

De vraag waar ik me mee bezighoudt, is hoe technologie ingezet kan worden in het zorgproces van oudere mensen om het zelfstandig wonen te ondersteunen.

"In 2005 ben ik begonnen met een promotieonderzoek bij Fontys Hogescholen. De vraag waar ik me mee bezighoudt, is hoe technologie ingezet kan worden in het zorgproces van oudere mensen om het zelfstandig wonen te ondersteunen. De ontwikkeling om woonhuisautomatisering, of domotica, in te zetten in de thuiszorg komt voort uit een aantal maatschappelijke ontwikkelingen. Aan de ene kant neemt het aantal ouderen (65+) enorm toe terwijl er steeds minder jongeren zijn die voor ze kunnen zorgen. Aan de andere kant verandert de zorg, omdat mensen vaak zo lang mogelijk thuis willen wonen en daarbij zelf hun zorg moeten regelen. Door de inzet van techniek hoopt men de druk op de zorg te verminderen en het zelfstandig wonen te ondersteunen.

Voor mijn onderzoek heb ik het vraagstuk in een maatschappelijke context geplaatst, iets wat ik duidelijk geleerd heb te doen tijdens mijn opleiding. Zodoende komen alle spelers in beeld die een rol spelen bij deze ontwikkeling. Denk daarbij aan zorgorganisaties, cliënten, installateurs, maar ook aan ontwikkelaars zoals Philips, zorgverzekeringen en de overheid die moeten gaan nadenken over veranderingen in de vergoedingenstructuur.

Mijn interesse tijdens de studie is uitgegaan naar de eindgebruiker; in mijn huidige werk de oudere zorgbehoevende. Tijdens mijn studie heb ik veel geleerd over de rollen die gedrag, waarneming en psychologie spelen bij de ontwikkeling en introductie van nieuwe technologieën. Daardoor kan ik nu zorginstellingen, maar ook technici adviseren over de juiste keuzes van de technologie en hoe ze de technologie het beste kunnen implementeren.”