Het is belangrijk dat producten aansluiten bij de eisen en wensen van de eindgebruiker.

Marco van Boven

De licht-, wind- en trileffecten zorgen voor een nog intensere beleving van PC games.

"Na mijn studie ben ik gaan werken als User & Apllication Researcher bij Philips amBX. Ik werk hierbij aan de introductie van deze nieuwe ambient technology op de markt. Daarbij is het belangrijk dat de producten aansluiten bij de eisen en wensen van de eindgebruiker. Ik heb onderzoek gedaan naar heel veel verschillende facetten van onze producten, zoals de voorkeur voor opstelingen van amBX peripherals. Dit zijn elektronische apparaten die een “ambient experience” creëren door middel van bijvoorbeeld licht, wind en trillingen. Het leuke is dat je ziet dat je resultaten direct invloed hebben op hoe de technologie zich verder ontwikkelt.

Voor mijn werk reis ik gemiddeld één keer in de twee weken naar Engeland voor een werkbezoek aan het amBX team. Verder heb ik ook veel contact met andere Philips afdelingen. Daar bevindt zich veel kennis op zowel het gebied van de technologie als het gebruikersonderzoek. Inmiddels zijn de eerste amBX PC gaming peripherals al op de markt. De licht-, wind- en trileffecten zorgen voor een nog intensere beleving van PC games.

De onderzoeksmethoden die ik tijdens mijn studie heb geleerd, heb ik breed kunnen toepassen in mijn werk. Uiteraard komt kennis van de technologie van pas, maar deze is in mijn geval absoluut ondergeschikt gebleken aan de manier waarop ik heb geleerd onderzoek op te zetten en uit te voeren. Het afronden van deze studie staat mijns inziens garant voor een brede inzetbaarheid op de arbeidsmarkt.