Technische producten hebben pas nut als ze optimaal aan de menselijke maat zijn aangepast.

Antal Haans, medewerker

Robots die op afstand te besturen zijn, slimme straatverlichting.

Mijn vakgebied is mens-techniek interactie. Dit is de wetenschap die bestudeert hoe de mens en de techniek een wederzijdse invloed op elkaar hebben. Of het nu gaat over kantoor- of woongebouwen, robots die op afstand te besturen zijn, of slimme straatverlichting die rekening houdt met het verkeer, al deze technische producten hebben pas nut als ze optimaal aan de menselijke maat zijn aangepast.

Naast dit onderzoek probeer ik mijn tijd te verdelen tussen mijn gezin, de kat Doortje, het lezen van boeken (liefst populair wetenschappelijk), het werken in de tuin, het maken van muziek (gitaar) en mountainbiken met vrienden.