Profielwerkstukken

De opleiding Psychology & Technology biedt uiteenlopende interessante onderwerpen aan die zeer geschikt zijn om er een profielwerkstuk over te schrijven. Dit geeft je meteen een beter beeld van de opleiding Psychology & Technology.

Ontwerp een website waar de gebruiker centraal staat
Op dit moment zijn er tientallen miljoenen websites. Met zoveel keuze is het zeer belangrijk dat gebruikers snel de informatie kunnen vinden die ze zoeken. Als het laden van een website te lang duurt, zal de gebruiker al snel zijn informatie ergens anders gaan zoeken. Ook wil je natuurlijk dat het zoekproces plezierig verloopt. De bovenstaande vereisten komen terug in de ISO norm voor Usability (ISO 9241-11). Een interface (bijv. de desktop van Windows) is gebruikersvriendelijk als een bepaalde taak: Efficiënt (snel), Effectief (correct) en Plezierig uitgevoerd kan worden. Een website kost al gauw € 10.000,– en grote bedrijven zijn ongeveer € 500.000,– kwijt en dan tellen we het onderhoud niet mee. Als een website eenmaal online staat is het een zeer arbeidsintensief en prijzig proces om ontwerpfouten  te corrigeren. Verder is de kans groot dat gebruikers of potentiële klanten na een slechte ervaring nooit meer terugkeren naar jouw website. Je wilt dus dat ontwerpfouten in een vroegtijdig stadium ontdekt en verbeterd kunnen worden. Hiervoor is paper prototyping zeer geschikt. Dit  is een snelle en eenvoudige manier om meerdere iteratieslagen(stappen) te maken in interface & interactieontwerp. In dit profielwerkstuk ontwerp je de basis van een websitedoor middel van papieren prototypen en onderzoek je de gebruikersvriendelijkheid van het ontwerp met gebruikers.

Nieuw schoolgebouw
Als er ergens een nieuw schoolgebouw moet komen, dan wordt altijd eerst nagegaan aan welke eisen voldaan moet worden. De eisen van de verschillende partijen worden verzameld en samengevoegd in een zogenaamd programma van eisen. Dit geeft de basiseisen en voorwaarden van een succesvol project weer. Er zijn meerdere actoren (belanghebbenden) en factoren die invloed hebben op het programma van eisen. Uiteindelijk moet een en ander resulteren in een lijst met eisen waaraan het uiteindelijke schoolgebouw moet voldoen. De punten op deze lijst hebben te maken met ligging, indeling maar ook de inrichting van de school. Zullen de leerlingen en de leraren zichook prettig voelen zodat ze goed kunnen leren en werken? In dit werkstuk gaat het om het opstellen van dit programma van eisen voor een nieuw schoolgebouw.

Videocommunicatie of afstand
Videocommunicatie op (grote) afstand wordt steeds meer gebruikt, denk maar aan Skype of aan videoconferencing van wetenschappers of managers die dan niet meer hoeven te rijden of te vliegen. Toch is het persoonlijke contact op deze manier niet compleet. Waar ligt dat precies aan en hoe zou je dit kunnen verbeteren?

NAO-robot
De NAO-robot is een type robot dat ontwikkeld is en wordt om mensen in huis gezelschap te bieden en te helpen. Hoe gaat deze ontwikkeling verder? Zal de robot uiteindelijk een bijna volwaardige huisgenoot worden?

Verlichting
Welke verlichting is het meest geschikt om bij te leren op school of te werken op kantoor?


ntelligente straatverlichting: wat vinden mensen ervan als je voor energiebesparing de straatverlichting alleen laat schijnen waar iemand op dat moment is?

3D-techniek
3D-techniek wordt steeds meer gebruikt, zowel professioneel als door de consument. Wat betekent dit voor de gebruikers? Wat zijn de voor- en de nadelen bij bepaalde toepassingen?

Social media
Wat zijn de (mogelijke) positieve en negatieve effecten van het (veelvuldige) gebruik van Facebook? Hoe zou je de negatieve effecten kunnen verminderen?

Innovatie Challenge
Komend jaar dagen we scholieren uit 5- en 6-vwo uit om een technologie te analyseren en te voorspellen hoe mensen deze in 2030 gaan gebruiken. Meer informatie kun je vinden op de website van de Innovation Challenge.

Hulp nodig bij het maken van een profielwerkstuk? Check de website van de profielwinkel van de TU/e.