Studieopbouw

Vanaf het eerste jaar krijg je naast psychologievakken ook technische vakken. De technische vakken volg je in de richting Bouwkunde, ICT of Robotica. Aan het begin van de major kun je zelf aangeven welke richting jouw voorkeur heeft. Gemiddeld besteed je 1/3 van je tijd aan technische vakken, 1/3 aan psychologievakken en 1/3 aan onderzoeksmethoden en praktijkopdrachten.
De voertaal van de major Psychology & Technology is Engels.

Naast deze vakken heb je binnen jouw bacheloropleiding een keuzeruimte waarmee je accenten in je opleiding kunt aanbrengen. Je kunt ervoor kiezen om je kennis te verdiepen of juist te verbreden door vakken bij een andere major te volgen. Lees hier meer over deze keuzeruimte. In de vakkenbrochure lees je meer over de opbouw van de bacheloropleiding.

Voor meer informatie over de opleiding kun je ook terecht op de Onderwijswebsite van Psychology & Technology.