Bindend studieadvies

Aan het eind van het eerste jaar van je bacheloropleiding ontvang je een bindend studieadvies (bsa). Dit advies is gebaseerd op de studieresultaten van je eerste studiejaar.

Je studieprestaties na één jaar zijn een goede voorspeller van je uiteindelijke studiesucces op de TU/e. Met andere woorden, na één jaar studeren kan de TU/e je een goed studieadvies geven. Er bestaan twee adviezen: een positief en een negatief advies.

Positief studieadvies

Je ontvangt een positief studieadvies wanneer je tenminste 45 studiepunten uit de propedeutische fase van het programma hebt behaald.

Negatief studieadvies

Wanneer je in het eerste jaar minder dan 45 studiepunten hebt behaald, ontvang je een negatief bsa. Dit advies is bindend. Dat houdt in dat je jouw opleiding niet mag voortzetten. Het is drie jaar lang niet mogelijk je opnieuw voor de opleiding in te schrijven.