Experience Mathness!

De overstap van het vwo naar de Technische Universiteit Eindhoven zal enkele veranderingen met zich meebrengen. Natuurlijk was je op de middelbare school al wel gewend om te leren, maar studeren zal toch wel even wennen zijn. Het is even aftasten wat er bij dat ene vak nu precies van je wordt verwacht. Ook is het nieuw dat de leerstof niet meer zo vaak wordt herhaald als op het vwo. Je zult wat meer leerstof in een kortere periode moeten beheersen en dat vraagt een goede studieplanning van jou.

Begeleiding wiskunde: Experience Mathness!
Om je te helpen bij de overgang van het vwo naar de TU/e heeft de universiteit een begeleidingstraject opgezet: Experience Mathness. In dit traject is aandacht voor wiskunde- en studievaardigheden. In de eerste week van het studiejaar zullen alle eerstejaars TU/e-studenten verplicht een wiskunde-ingangstoets maken. Deze ingangstoets is onderdeel van het eerstejaars vak Calculus (zowel voor reguliere eerstejaars- als schakelstudenten). Het resultaat van de ingangstoets telt voor 10% mee bij het vak.

Oefenwebsite
Natuurlijk biedt de TU/e je de mogelijkheid om je goed voor te bereiden op deze toets. Jaarlijks is er daarom vanaf juni een oefenwebsite beschikbaar (zie interessante links). Door jou als student goed te begeleiden op het gebied van wiskunde- en studievaardigheden, hoopt de TU/e dat jij een goede studiestart zult maken.